Ombud har inte ställt vissa frågor under rättegång, är det ett lagbrott?

Hej. Min moral och etik säger mig att detta inte är gått rätt till och jag undrar vad lagen säger. En vän till mig har barn med en tjej. Båda har varit otrogna flertalet gånger mot varandra. Jag började täffa den ena när dom fortfarande var tillsammans. Dom levde ett stormigt förhållande. Kvinnan anmälde mannen för våldtäkt och han blir dömd efter ord mot ord. Misstänksamheten från min vän om att jag träffade hans tjej är en central roll i domen samrt den utgörande faktorn till den påstådda våldtäkten. Jag fick frågan från ombudet om jag träffat kvinnan under tiden från att brottet skulle ägt rum fram till datum för rättegången. Men om dom frågat om tiden fram till dess skulle jag svarat att vi varit i en relation. Nu ska hon få försäkringspengar. Har detta gått fel till pga frågor som aldrig ställdes? Kan något göras nu?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har lite svårt att uppfatta din fråga, men om jag har förstått den rätt så undrar du om ombudet har gjort fel som inte ställt vissa frågor under rättegången? När du skriver ombud, syftar du på kvinnans ombud (målsägandebiträde) eller mannens ombud (försvarare) ? Jag kommer redogöra för båda typer av ombud.

Försvarare

Det finns inga regler om att en försvarare är skyldig att ställa vissa frågor men en försvarare ska alltid tillvarata klientens bästa, 21 kap 7 § rättegångsbalken.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde ska ta tillvara brottsoffrets intressen och lämna stöd och hjälp till målsägande, 3 § Lag (1988:609) om målsägandebiträde.

Om domen redan har vunnit laga kraft så kan man inte överklaga den, i så fall krävs det att man begär resning vilket är ytterst svårt att få.

Utifrån den information du har gett så är min bedömning att försvararen/målsägandebiträdet inte har gjort något fel som inte ställt någon fråga. Om domen inte har vunnit laga kraft kan den tilltalade eller brottsoffret (målsägande) begära att få byta försvarare/målsägandebiträde om han/hon inte är nöjd med försvarare/målsägandebiträde men det är domstolen som bestämmer om ett byte ska få ske, 21 kap 6 § rättegångsbalken, 26 § andra stycket Rättshjälpslag (1996:1619). Därefter kan målsägande eller tilltalade (dock ej utomstående) överklaga domen till nästa instans och därigenom begära att ombudet ska ställa vissa frågor som man anser är relevant i fallet , 51 kap 1 § rättegångsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo