Om uppsägningstid av rum i hyreslägenhet

2019-01-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag hyr ut ett rum till en kvinnlig student i min hyreslägenhet, vi har skrivit ett avtal på 5 månader, alltså 1/2 - 30/ 6 2019. Vi har inte specificerat ngt ang uppsägningstiden, hon hävdar 1 månad, medans jag tycker 3 månader. Hon nämnde detta ikväll och vill ha svar imorgon annars kontaktar hon ett juridiskt ombud. Önskar svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB) eller, om du själv äger lägenheten, lagen om uthyrning av egen bostad. Beroende på vilken lag som blir tillämplig i fallet så blir svaret olika.

Om du äger bostaden

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte andrahandskontrakt. Den gäller alltså endast om du är ägare till din hyresrätt och inte hyr den av någon annan. Enligt denna lag är uppsägningstiden en månad (3 § andra stycket, lagen om uthyrning av egen bostad). Är det däremot ett andrahandskontrakt du har gentemot din hyresgäst så gäller andra regler.

Om du inte äger bostaden

Det ni verkar ha upprättat är ett hyresavtal på bestämd tid. Dessa upphör egentligen att gälla vid hyrestidens utgång, alltså 30/6 i ditt fall, om inget annat är avtalat (12 kap 3 § andra stycket JB). Eftersom det rör sig om en bostadslägenhet så har hyresgästen dock alltid rätt att säga upp hyresavtalet. Då upphör avtalet att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap 5 § JB).

Vem har rätt?

Vem som har rätt i fallet beror på vem som äger bostaden. Om du inte är ägare av hyresrätten utan själv hyr den av någon annan så har du rätt i att uppsägningstiden ska vara tre månader. Enda chansen för din hyresgäst att i detta fallet hävda att uppsägningstiden istället ska vara en månad är alltså om ni har detta nedskrivet i ett avtal, eller om hon på annat sätt kan bevisa att ni gemensamt avtalat om detta, exempelvis muntligt eller via mejl.

Om du faktiskt är ägare till hyresrätten är det istället din hyresgäst som har rätt, och hon får säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1148)
2019-05-08 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal med hänvisning till "bristande behov"?
2019-05-06 Andrahandshyresgästens ansvar i förhållande till förstahandshyresgäst respektive fastighetsägare
2019-05-06 Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt. Har jag rätt att säga upp lägenheten en månad tidigare?
2019-05-06 Uppsägning av hyresavtal - Om hyresvärden inte går att kontakta

Alla besvarade frågor (69137)