Om två syskon samäger en fastighet och har avtalat bort samäganderättslagen vad gäller då? Om det ena syskonet vill sälja sin del ska det andra syskonet erbjudas att köpa i första hand då?

2019-01-24 i Samägandeavtal
FRÅGA
Om två syskon samäger en fastighet och har avtalat bort samäganderättslagen vad gäller då? Om det ena syskonet vill sälja sin del ska det andra syskonet erbjudas att köpa i första hand då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis bör nämnas att din fråga blir tämligen svår att besvara eftersom det inte framgår information kring hur ni utformat avtalet.

Samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att bestämmelser i lagen kan avtalas bort. Det är vidare av stor vikt att ni i ert avtal har reglerat eventuell förköpsrätt för övriga samägare för att avgöra vem som har rätt att köpa fastigheten i första hand. Det finns inga formkrav på hur ert avtal ska utformas för att vara giltigt, men om hela samäganderättslagen har avtalats bort i det individuella avtalet och ingen annan särreglering rörande förköpsrätt av övriga samägare framgår, kan det blir svårt att hävda att sådan också föreligger.

Återkom gärna med fler, specificerade frågor kring hur ert avtal är utformat för att få vidare rådgivning.

Tack på förhand!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (469)
2019-08-19 Hur hanterar man arv av samägd fastighet?
2019-08-11 Kan man avtala om avbetalningsköp om samägt gods?
2019-08-01 Hur säljer man en samägd fastighet?
2019-07-23 Hur säljer man fastighet när det finns flera ägare och någon vill behålla fastigheten?

Alla besvarade frågor (72228)