Om testamentets tolkning vid testamentstagares död

Hej,

Min far har avlidit och hans sambo står upptagen i testamente som arvtagare.

Vad händer om sambon skulle avlida innan bouppteckning och fördelning av arvet??

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Här aktualiseras frågor om testamentstolkning. För regler om detta kan du se ärvdabalken 11 kap. Enligt 11 kap 1 § ska vi då ge testamentet den innebörd som får antas överensstämma med din fars vilja. För att sedan se vad som ska och inte ska tilldela din fars sambos dödsbo måste vi skilja på olika sorters egendom.

Det handlar om att se det på ett logiskt sätt. Ifall din far t.ex. skrev i sitt testamente "mina barn och sambo ska dela på all min egendom", det vill säga att det inte handlade om någon specifik egendom, kan vi mena att de levande barnen då får ärva allt och att inget tillfaller din fars sambos dödsbo.

Men vi kan se till en regel i 11 kap 6 § som ställer upp ett antagande (presumtion) om att din fars sambos avkomlingar (hennes barn) endast får träda i din fars sambos ställe och bli testamentstagare ifall de även är arvingar till din far. Situationen kan låta krånglig. Men ett naturligt exempel blir t.ex. att din far testamenterat sin bostad till sin sambo som dock avlider innan bouppteckningen, då kan deras gemensamma barn ärva bostaden istället eftersom barnen då är arvsberättigade efter både testatorn (din far) och testamentstagaren (din fars sambo). Notera att detta endast är en presumtion. Det innebär att den kan brytas och läget blir annorlunda om bevis kan framföras som stödjer en annan slutsats.

Om din sambo inte har arvingar som även är arvsberättigade efter din far kan de även få ärva ifall de kan bryta presumtionen i 11 kap 6 §. T.ex. kan dessa arvingar på något sätt visa att det ändå var din fars vilja att de också skulle ärva.

Inget rakt svar kan alltså ges på frågan utan man får se på omständigheterna och till din fars vilja. Ifall han och hans sambo hade barn ihop kan man dock med säkerhet anta att de har rätt att ärva i sambons ställe, med tanke på regeln i 11 kap 6 § ärvdabalken. Likaså kan vi tänka att om din far och hans sambo inte hade barn och han aldrig hade träffat sin sambos släkt utgjorde det inte hans vilja att de släktingar skulle ärva i hans sambos ställe. Då lär arvet hon skulle få istället tillfalla dig som barn till din far.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”