Om strafföreläggande och rätten till offentlig försvarare

2019-12-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag har är stämd för skadegörelse/klotter, där jag erkänt en del av klottret och fick veta av polisen som hade mitt förhör att de endast tänkte begära ersättning för det jag erkänt, nu stämmer de mig för alla delar och begär en stor summa i ersättning. Min fråga är om jag kan ta på mig all skuld och betala ersättning innan rättegång äger rum eller om målet oavsett måste gå till rättegång? Jag undrar även om jag bör få en offentlig försvarare eller om det inte är garanterat i detta fall.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du blivit misstänkt för skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1 §.

Om strafföreläggande

När du pratat med polisen verkar det som att de erbjudit dig ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande ersätter rättegång. Vissa brott och förseelser behöver inte behandlas vid en rättegång i domstol. Då kan åklagaren istället för att åtala, besluta om att utfärda ett strafföreläggande för det begångna brottet. Du kan välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. I svaret anger du om du godkänner eller bestrider föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten. Det framgår inte av din fråga om du nekat strafföreläggandet eller om det fortfarande finns möjlighet att godkänna det. Det du kan göra är att ringa till den polis/de poliser du haft kontakt med och fråga detta.

Gällande rätt till offentlig försvarare

Rätten till offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3a §. Enligt första stycket i paragrafen ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader rättegångsbalken 21 kap. 3a § 1 stycket. Brottet skadegörelse har ett lindrigare straff i straffskalan och det finns därför ingen garanti på att du får en offentlig försvarare.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (449)
2020-07-31 Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?
2020-07-31 Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse
2020-07-29 Kan man ta tillbaka en anmälan?
2020-07-28 Hur och när kan man få tillbaka en telefon som polisen tagit i beslag?

Alla besvarade frågor (82582)