Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

2021-04-24 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan!Om jag sålt vidare en helt ny produkt (aldrig öppnad eller använd av mig) via blocket (privat) till en köpare och köparen hävdar att varan är defekt och försöker reklamera denna till mig, har köparen rätt till detta? Detta är ingenting jag står för då jag inte ens har använt produkten och alltså är felet antingen någonting som fanns:1) Redan innan jag köpte den av leverantören (Webhallen).2) En skada som uppkom efter köparen testade produkten.Köparen har även fått kvitto av mig. Att varan eventuellt fungerar eller ej är ingenting jag skrev med i annonsen (då jag inte testat den), utan den annonserades enbart som en ny inköpt vara av mig. Om köparen brutit förpackningen sker en värdeminskning av produkten, är det upp till köparen att i sådant fall att kontakta Webhallen och lösa problemet eller har jag en skyldighet att lösa problemet / eventuellt reklamera varan?Så här står det i villkoren:9.1 "Blocketpaketet används när två privatpersoner ingår avtal om köp respektive försäljning av en vara med frakt. För ett sådant avtal gäller inte konsumentlagstiftningen och därför har Köparen ingen ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.“men om varan visar sig vara defekt eller väsentligt avviker från annonsbeskrivningen så har man reklamationsrätt. Men inte på andra grunder.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att det är ett köp mellan två privatpersoner och konsumentköplagen (KKL) inte gäller så är köplagen (KöpL) tillämplig.

Kan köparen reklamera?

Om köparen upplever att varan var felaktig när hen tog emot den så har de reklamationsrätt om det gått mindre än två år sedan köpet (32 § KöpL). Eftersom du skrev i annonsen att varan var ny presumeras den fungera, och att den inte gör det räknas som en väsentlig avvikelse. Ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp är ej relevanta faktorer när det kommer till att en vara är felaktig.

Är du skyldig att åtgärda felet?

Om du har en skyldighet att åtgärda felet eller ej beror på vem som bar risken för varan när skadan uppstod. Risken går vanligtvis över från säljaren till köparen när varan överlämnas, förutsatt att något annat inte avtalats. (13 § KöpL). Det är köparen som i det här fallet ska kunna bevisa att felet uppstod innan avlämnandet. Det är i praktiken svårt att bevisa vid vilken tidpunkt en skada uppkom. Eftersom förpackningen var oöppnad när köparen tog emot varan lär det bli desto svårare för hen att hävda att du orsakat felet.

Om köparen kan bevisa att felet är ursprungligt

Om köparen skulle kunna bevisa i domstol att felet fanns redan innan hen tog emot varan så har du en skyldighet att åtgärda felet (30 § KöpL). Detta gäller oavsett om du själv orsakat skadan eller om den bara råkade finnas när du sålde den. Hur svårt det blir att bevisa tidpunkten för skadans uppkomst beror till stor del på vad skadans art är, och om skadan kan antas ha uppkommit innan användning. I första hand lär avhjälpande bli relevant som åtgärd (34 § KöpL).

Eftersom du köpt varan direkt av Webhallen är konsumentköplagen tillämplig mellan dig och butiken. Om felet visat sig inom sex månader från butiksköpet anses det vara ursprungligt, så länge butiken inte kan visa motsatsen (20 a § KKL). Du kan i så fall kräva att Webhallen åtgärdar felet eller ger dig omleverans, alltså en ny vara (26 § KKL). Om det gått längre tid än så måste du som köpare kunna göra det troligt att felet funnits redan vid köpet.

Det finns inget som säger att den nya ägaren av produkten inte själv kan ta upp detta med Webhallen så länge de har kvittot. Den enda situationen då du personligen skulle ha en skyldighet att lösa problemet är just om köparen kan bevisa att felet var ursprungligt. Om felet fanns när du köpte varan av Webhallen är det tekniskt sett du som har den skyldigheten.

Vad kan du göra?

I din situation skulle jag råda köparen att själv reklamera produkten hos Webhallen. Antingen kommer de att ersätta/reparera varan eller påstå att hen själv orsakat felet. Om hen orsakat felet kan inte heller du hållas ansvarig.

Om köparen vägrar att själv gå till butiken kan du välja att göra det istället. Väljer du att låta bli kan köparen i värsta fall välja att ta dig till domstol. Där blir det en fråga om ifall hen kan bevisa att felet var ursprungligt. I det fall du tror att köparen är villig att gå så pass långt över reklamationsfrågan hade jag personligen tagit tillbaka varan och reklamerat den hos Webhallen. Detta för att undvika en lång och krånglig process som i slutändan kan bli dyr, om domstolen skulle finna att felet är ursprungligt. Om felet måste antas ha uppstått under användning bör du kunna bevisa att det är den nye köparen som istället är ansvarig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96522)