FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess29/06/2019

Om rätten att få ut förundersökningsmaterial i mål om barnpornografi

Hej,

Om förundersökningsmaterialet i en polisutredning är barnpornografi har man kanske rätt att få ta del av det som en allmän handling, men då gör man sig ju samtidigt skyldig till innehav av barnpornografi. Hur löser man den paradoxen juridiskt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna handlingar och sekretess

Precis som du säger har gemene man ofta rätt att ta del av information från förundersökningar då det utgör en allmän handling (2 kap 1 och 3 §§ tryckfrihetsförordningen). Dock finns möjlighet till begränsning i denna rättighet, bland annat för att beivra brott eller skydda enskildas personliga förhållanden (2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen). Uppgifterna fortsätter då vara sekretessbelagda även efter förundersökningen avslutats.

Begränsningar enligt offentlighets- och sekretesslagen

Vad som gäller i individuella situationer utläses ur offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Reglerna för just barnpornografibrott är strikta. Enligt 18 kap 15 § OSL gäller sekretess för bilder i mål om barnpornografibrott om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom innehav av barnpornografi strider mot bestämmelser i brottsbalken (16 kap 10a § brottsbalken) är det alltså högst osannolikt att någon i realiteten kommer ha rätt att ta del av materialet. Om någon mot förmodan skulle ha rätt att ta del av ett visst material krävs att det inte uppfyller kraven för att vara barnpornografi, och det strider således inte mot lagen.

Det finns även ytterligare skydd för det utsatta barnet i 35 kap 12 § tredje stycket OSL. Så länge det kan antas att barnet eller något närstående till denna tar skada om uppgiften röjs så förblir den sekretessbelagd. Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras på så vis att om en handling faktiskt utgör barnpornografi så är den inte allmän och du har inte rätt att ta del av den. På så vis uppstår aldrig en situation där du begår ett brott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000