Om rättegångskostnader vid förlikning

Hej!

Är part i en tvist som inom kort verkar nå förlikning mellan käranden och svaranden.

Båda parter har haft ett första så kallad muntlig förberedelse i Solna Tingsrätt. Då denna muntliga genomgång ägde rum för några veckor sedan kom vi inte fram till någon förlikning utan målet togs vidare till huvudförhandling i januari 2019. Kärandens ombud skulle då inkomma med "yttrande över sammanställning samt slutlig och samlad bevisuppgift" nu i dagarna samt svarande skulle inkomma med densamma senare i oktober månad.

Har nu blivit kontaktad till förlikning och vi verkar komma överens och huvudförhandling kommer ej äga rum i januari 2019.

Den muntliga genomgång som skett samt innan det en förberedelse för en eventuell treskodom mot den svarande - innebär detta förfarande några kostnader?

Går det att få information om hur mycket kostnader det i så fall handlar om?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Jag utgår från att det är som du säger att du och motparten snart kommer att göra en förlikning i ert ärende. Ni har alltså aldrig kommit till det stadie av rättegångsprocessen att det blivit en riktig rättegång. Om ni då förlikas kommer "vardera parten bära sin kostnad" om inte annat avtalas mellan er (jfr 18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken). Både käranden och svaranden får alltså bära sina egna kostnader som kan ha uppstått för dem innan rättegången och något annat får avtalas i förlikningsavtalet.

Ni känner möjligen redan till vilka kostnader som uppstått för er så här långt in i processen, dvs. hur mycket ni lagt ner på ert ombud, och om ni är kärande i processen hur mycket ansökningsavgiften till tingsrätten kostade er osv. Och ni behöver alltså inte stå för de kostnader som er motpart haft, om ni förlikas. Bara om ni under förlikningen kommer överens (avtalar) om att ni ska stå för mer kostnader än de ni haft själva som ni också behöver betala vissa av motpartens kostnader. Ni kan likaså avtala om att motparten ska stå för mer kostnader.

Såvitt jag vet omfattas alla förberedelser innan rättegången av ansökningsavgiften som betalas av käranden. Förberedelser inför tredskodom är att likna vid förberedelser som sker innan en vanlig rättegång. Jag tror därför att det är ansökningsavgiften som ska täcka bl.a. rättegångens förberedelser. Men ni får gärna höra av er till tingsrätten för att kontrollera att detta stämmer. Ni kan också vända er till tingsrätten för att få information om vilka andra kostnader som kan tillkomma i ert fall.

Vill ni få ett mer utförligt svar får ni gärna beskriva mer vilka kostnader som uppstått under förhandlingsprocessen, och hur er motpart vill att kostnaderna ska fördelas. Förhoppningsvis kan ni själv räkna ut vilka kostnader ni kommer att behöva stå för, om ni utgår att ni helst vill att 18 kap. 5 § 2 st. RB tillämpas i ert fall och att inget annat avtalas.

Hoppas att ni ändå fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo