FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 20/06/2022

Om rätt till semestertillägg

Undrar om alla anställda har rätt till semester tillägg. Jobbar sedan 2011 på ett företag utan att någonsin ha fått det. I fall att jag har rätt till det ska det gälla för hela perioden jag har jobbat?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du helt enkelt undrar om du har rätt till semestertillägg för den period du har arbetat. Jag ska besvara frågan genom att beskriva hur reglerna kring semestertillägg för anställda fungerar, sedan hur semesterersättning kan användas, och till sist tillämpa det på ditt fall.

Semestertillägg

Semestertillägg regleras i semesterlagen (1977:480). Enligt 1 § har alla arbetstagare rätt till semesterlön, och enligt 2 § är alla avtal som motsäger detta ogiltiga i den delen. Semesterlön är semestertillägget.

Den kan beräknas på två olika sätt beroende på om man har en bestämd lön eller en lön som varierar under året av olika anledningar (16 §). Det kan handla om att man har viss provision, att lönen är rörlig, eller att man ändrat sysselsättningsgrad under året, m.m.

Har man fast lön görs beräkningen enligt 16 a §, och då får man 0.43% av månadslönen per semesterdag. Har man rörlig gäller enligt 16 b § att semesterlönen är 12% av den lön arbetstagaren fått under året.

Semesterdagar som inte används kan sparas i 5 år, men inte längre än så (18 §). Semesterlönen betalas bara ut i samband med semester (26 §)

Semesterersättning

Har man inte tagit ut semesterlönen under sin arbetstid har man i stället rätt till semesterersättning (28 § semesterlagen). Den beräknas på samma sätt som semesterlönen (29 §).

Undantag

Undantag till 16 – 16 b §§ och 29 § får göras genom kollektivavtal (2 a §). Undantagen gäller inte rätten till semesterersättning och semestertillägg.

Ditt fall

Enligt ovan sagda har du absolut rätt till semestertillägg. Det har alla arbetstagare. Om du slutar ditt arbete har du i stället rätt till semesterersättning, vilken är densamma som semesterlönen, men i stället i en klumpsumma. Semesterlönen betalas som sagt bara ut i samband med semester, så om du inte har tagit ut semester är det rimligt att du inte fått ut något i hand ännu. Men när du slutar har du som sagt rätt till all under de senaste 5 åren intjänad semesterlön i form av semesterersättning.

Har du inte fått ut någon semesterlön i samband med att du har tagit semester har du rätt till skadestånd enligt 32 §. Det skadeståndet är i princip alla pengar du inte har fått och inte kan få ut då de 5 åren man kan spara semestern har gått. Har du inte tagit semester måste du dock argumentera för att du hade tagit semester om du hade vetat om att du i sådana fall skulle ha semesterlön. Den semesterlön du tjänat in under de senaste 5 åren har du rätt att få ut nu i samband med semester eller att du slutar i form av semesterersättning.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare