"Portande" från butik innebär inte att man portas från andra butiker

2018-01-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Har en fråga. Om man är portat från en affär i en stad men åker till en annan stad där dom också har den affären. Är man automatiskt portad då från den affären också eller det är tillåtit att besöka den. Tacksam för svar
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag förklarar rättsläget kan jag börja med att svara att nej, att du är portad innebär inte att du automatiskt är portad i andra butiker.

Din fråga rör avtalsfrihet. I Sverige råder en stor avtalsfrihet, alltså att det är nästan helt fritt för en person eller ett företag att välja vem de vill ingå avtal med och inte. Det är alltså i princip upp till affären i den andra staden att välja om de vill sälja till dig eller inte.

Ett viktigt undantag från avtalsfriheten är att affären inte får välja att inte sälja till dig om de gör det på någon diskriminerande grund, till exempel på grund av ditt kön, din sexuella läggning, din etnicitet med mera. Grunderna för diskriminering finns i 1 kap 5 § diskrimineringslagen, och förbudet mot diskriminering finns i 2 kap 12 § samma lag.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1449)
2022-01-25 Fullmaktshavare i en framtidsfullmakt
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (98676)