Om polisen omhändertar min telefon i bevis syfte gällande misstanke för t.ex. stöld, kan detta innebära att bevis som tyder på andra brott också kan användas för att väcka åtal?

Om polisen har omhändertagit ens mobiltelefon i bevissyfte för en viss misstanke för ett specifikt brott, kan detta ge upphov till att nya åtal väcks tack vare att bevis hittats som kan tyda på andra brott som begåtts?

För att förtydliga: Om polisen omhändertar min telefon i bevis syfte gällande misstanke för t.ex. stöld, kan detta innebära att bevis som tyder på andra brott också kan användas för att väcka åtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Polisen har rätt att beslagta "Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag", enligt 27 kap. 1 § Rättegångsbalken.

När polisen går igenom din mobil och hittar information kopplad till annan brottslighet utgör detta s.k. överskottsinformation. Vad polisen eller åklagaren får göra med överskottsinformation tas inte upp i lagen. Enligt den s.k. fria bevisföringsprincipen (35 kap. 1 § RB) har åklagaren i rättegången rätt att presentera vilken bevisning de vill i en brottsmålsrättegång. Detta medför att överskottsinformationen de hittar kan användas i framtida åtal, då inget i lagen begränsar åklagaren från att använda all information som framkommer i förundersökningen.

Mer om överskottsinformation kan du läsa i rättsfallet (NJA 2003 s. 323) från högsta domstolen där frågan om överskottsinformation prövats.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo