FrågaAVTALSRÄTTGåva13/09/2014

Om ogiltighet av gåva vid givarens dödsfall

Jag har fått bestick av min mormor i gåva och det har upprättats ett gåvobrev. Nu har min mormor gått bort och min moster säger att hon har annullerat gåvobrevet då hon tycker att besticken tillhör henne.Har hon rätt att annullera ett gåvobrev?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Eftersom en gåva fullbordas då den kommer i mottagarens besittning (vilket av ordet "fått" att döma tycks ha skett) kan vare sig givaren eller någon som (ev.) företräder dennes dödsbo genom att annullera den handling vari gåvan dokumenterats upphäva avtalet. Gåvobrevet utgör endast ett bevis för ingånget avtal och har därför ingen egentlig betydelse annat än i tvister om gåvoavtalets existens eller innehåll.

Med detta inte sagt att gåvan inte kan gå åter på annan grund. Har besticken överlämnats med hänsyn till ett förestående dödsfall, för att ordna successionen efter den avlidne, likställs gåvan vid ett testamente, varav följer att den kan behöva återbäras om den inkräktar på en bröstarvinges laglott (halva arvslotten) (i detta fall din moster). Talan om återbäring av gåva måste dock väckas inom ett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren avslutades (se 7 kap. 4 § ärvdabalken). Det måste då kunna visas att besticken överlämnats till dig som gåva under angivna omständigheter, vilket kan ha försvårats om gåvobrevet förstörts.

Gåvolagen finner Du här och ärvdabalken här.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning