FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader07/08/2013

Om möjlighet till småmål och förenklad huvudförhandling

Hej! En bekant och jag tillverkade en app tillsammans, min arbetsbörda i projektet var omkring 10%.. Min bekant sålde appen till ett företag för 200000 kronor och behöll pengarna själv. Jag vill nu få en del av dessa pengar genom att visa att det fanns ett samägande. Helst vill jag använda mig av en jurist men kan inte riskera att betala motståndarens rättegångskostnader om jag förlorar. Därför funderar jag på att istället göra detta som ett småmål och yrka på 20000 kronor. Jag har sett att den svarande kan yrka att ärendet inte ska behandlas som ett förenklat tvistemål utan istället ett vanligt tvistemål. Mina frågor är nu dessa: 1. Kan svarande yrka att detta inte är ett förenklat tvistemål då appen såldes för mer än 20000 (dvs. mer än ett halvt basbelopp)? 2. Om svarande yrkar så, kan jag då dra mig ur processen för att slippa riskera betala dennes rättegångskostnader eller blir målet automatiskt ett tvistemål? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

1.
Precis som du är inne på måste båda parter samtycka för att huvudförhandlingen ska hållas i förenklad form (42 kap 20§ 2 stycket Rättegångsbalken). För övrigt så innebär endast förenklad huvudförhandling att rättegången kommer att äga rum tidigare och endast bestå av en domare, inte att rättegångskostnaderna för den förlorande parten kommer att minska (ersätter endast motpartens kostnader och inte domstolskostnaden som är gratis).

Möjligheten finns att driva processen som småmål om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet (22 250 kr) (1:3d§ Rättegångsbalken). Motparten kan däremot yrka att tvisten inte ska behandlas som ett småmål eftersom den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att tvisten har betydelse för andra rätteförhållanden (se 2 stycket i samma §). Dessa yrkanden torde dock inte vinna framgång då yrkandet avser ett klart avgränsat belopp och inte t.ex. en del i ett företag.

Genom att tvisten behandlas som ett småmål ersätts endast en rådgivningstimme av den förlorande parten och andra mycket begränsade kostnader (se 18:8a RB). Således finns det ingen risk att förloraren i tvisten kommer att ådra sig stora rättegångskostnader i småmål.

2.
Om svarande skulle få framgång med sitt yrkande om att tvisten inte ska behandlas som ett småmål utan som ett vanligt förfarande, kan kärande antingen återkalla sin talan och får då betala motpartens kostnader för förberedelsen (18:8 och 18:5 RB) eller inleda en vanlig huvudförhandling där kärande alltså riskerar att ersätta alla svarandes rättegångskostnader om denne förlorar yrkandet.

Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740.

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?