Om mitt namn finns på Lexbase, är jag med i belastningsregistret?

2019-04-27 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Jag har hittat mig själv på Lexbase. För 89 kr kan följande information laddas ned:"DOMI domsrapporten ges utförlig information kring ärendet såsom parter, händelseförlopp samt domstolens prövning avseende ansvar och domslut. Domen erhålls även i sin helhet i PDF-format.- Begångna brott / Saken- Parter / Tilltalad- Straff / Påföljd- Personuppgifter- Aktuell folkbokföringsadress- Adresskarta- Avgörandedatum- Domstol- Domskäl- Bakgrund- Åklagare- Försvarare- Hela domen i PDF-format"Det existerar ingen dom med de uppgifter om brott, påföljd, åklagare etc som Lexbase påstår på sin hemsida. Jag förekommer inte i belastningsregistret och har aldrig ens varit misstänkt för något brott.Däremot har jag förlorat ett tvistemål, så jag gissar att det är den domen som går att köpa.Som bekant gäller tvistemål inte brott, straff. Det finns varken åklagare eller försvarare. Lexbase vilseleder både köparen av domen om dess innehåll och får den som söker på mitt namn att tro att jag är kriminell.Är detta lagligt?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som du nämner själv i din fråga finns du i Lexbase "register" för att du varit part i ett tvistemål.

Hur fungerar Lexbase?
Lexbase ger ut offentliga handlingar till part som begär det mot en kostnad. En offentlig handling kan vara allt från ett myndighetsbeslut till en dom i ett brott-eller tvistemål. Offentliga handlingar är tillgängliga för allmänheten, det är offentliga. Lexbase tjänst gör det enklare att få ut offentliga handlingar om en specifik person eller företag, förr i tiden var man tvungen att åka till behörig myndighet och begära ut handlingen.

Gör Lexbase något fel?
Lexbase funktion gör det det enklare att få ut en offentlig handling. Genom att du har varit part i ett tvistemål som hanterats av en domstol som avlagt dom resulterar i att handlingen blir offentlig (domen).

Som du skriver i din fråga är domen uppdelad i olika händelseförlopp, exempelvis:
- Begångna brott / Saken
- Parter / Tilltalad
- Straff / Påföljd
Om du läser domen kommer det under första strecksatsen stå vad tvisten handlar om (saken)
Andra strecksatsen kommer beröra vilka parterna är, du och din motpart.
Tredje strecksatsen kommer beskriva den påföljd som förlorande part måste vidta (Påföljd)

Att den är utformat på det sätt som den är en troligtvis ett standardformulär får både brottmål och tvistemål.

Sammanfattningsvis
När ditt namn finns med i Lexbase "register" innebär du är omnämnd i en offentlig handling. Lexbase ska inte likställas med belastningsregistret. Att formuläret är utformat på ett visst sätt vilseleder inte köparen eftersom det är ett standardformulär som domstolar använder.

Du behöver verkligen inte oroa dig för att ditt namn finns där!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo Wimby
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (311)
2020-02-11 Hur blir man åklagare?
2020-02-06 Jag är orolig för att en ung person far illa, vad kan jag göra?
2020-01-31 Är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap?
2020-01-31 Vad gör man när någon felaktigt står folkbokförd på ens adress?

Alla besvarade frågor (77172)