Om misshandel och rätten till sjävförsvar.

Hej! Jag är lite fundersam över hur mitt mål kommer se ut då jag har gjort ett brott för några månader sen, brottet var följande.  Min man har misshandlat mig under en längre period, han har slagit mig i magen och på hela överkroppen. Till slut fick jag nog och slog tillbaka, jag slog honom med en hammare så han fick svårigheter att gå och nu anmäler han mig för misshandel. Min fråga är vilka straff kan jag vänta mig med tanke på att han har slagit mig under längre period och han nu anmäler mig för jag slog tillbaka?

Lawline svarar

Hej,

och tack för din fråga till oss på Lawline.se!


När jag läser din fråga är det svårt för mig som utomstående att bedöma händelsen/ händelserna utan all information. Det jag kan ge dig i det här läget är en övergripande bild av rättsläget. Jag hoppas detta är till din hjälp och att du skriver in till oss igen om det är fler saker du undrar över.


När det gäller misshandel se Brottsbalken 3 kap. 5 och 6 §§ som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel. Faktorer som gör att en misshandel kan räknas som grov är exempelvis användandet av ett tillhygge och om gärningen anses som livsfarlig.


Viktigt att komma ihåg är att om en gärning begås i nödvärn utgör denna endast brott om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig (se https://lagen.nu/1962:700#K24P1S1 ).  Nödvärn föreligger exempelvis om du vid tillfället blir utsatt för ett brottsligt angrepp. Du har rätt att försvara sig i olika situationer mot ett redan påbörjat eller nära förestående brottsligt fysiskt angrepp. Huvudregeln är här att våld kan bemötas med lika våld. Det får däremot inte avse hämnd mot ett tidigare och ett redan avslutat angrepp.

Om en person skulle använda mer våld än vad som är nödvändigt i det specifika fallet så har gärningspersonen ytterligare en möjlighet att undkomma ansvar ifall personen svårligen kunde besinna sig se https://lagen.nu/1962:700#K24P6S1.


I ditt fall skulle även Högsta domstolens domslut i NJA 2009 s 234 vara intressant. Vänligen,Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo