FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal17/06/2020

Om min sambo flyttar, kan jag kräva att hen fortfarande betalar och i så fall hur länge?

Min sambo har flyttat. vi betalar halva hyran var eftersom jag bor kvar. Men nu säger han att han inte ska betala längre. Eftersom vi äger bostadsrätten tillsammans måste väl han betala, men hur länge kan jag begära halva hyran??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är några saker med din fråga där jag inte är säker på exakt vad du menar och din fråga innehåller en del olika aspekter som jag behöver beröra för att kunna svara. Jag ska därför försöka förklara vad jag svarar på och därefter reda ut vad som gäller.

Till att börja med skriver du att ni betalar halva hyran var. Jag tolkar det som att du med "hyran" menar alla månatliga kostnader kopplade till hyresrätten, dvs. avgift till bostadsrättsföreningen, amorteringar på lån samt ränta på lån, mm. Jag förutsätter också att ni bägge står på lånet och att ni bägge är medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Ansvar för gemensamma skulder
När två personer tar på sig en skuld gemensamt är huvudregeln att den som skulden står till (borgenären, dvs. banken eller bostadsrättsföreningen i ert fall) kan kräva vilken som helst av de skuldsatta (gäldenärerna) på hela beloppet, om ni inte avtalat om något annat (2 § Skuldebrevslagen). Den regeln följs sedan upp av ytterligare en bestämmelse som anger att om den ene gäldenären betalar hela skulden kan den kräva den andre gäldenären på dennes del av skulden. Det här innebär alltså att om du betalar hela hyran har du rätt att kräva betalt av din utflyttade sambo.

Regler kring samägd egendom
Du frågar också hur länge du kan begära att han betalar. Det förenklade svaret på den frågan är att du kan kräva betalt så länge han inte betalar sin del självmant och så länge som ni äger bostadsrätten tillsammans och gemensamt ansvarar för dess kostnader. Det lite mer komplicerade svaret bygger på att jag antar att han inte kommer vara intresserad av att betala för en bostad han inte brukar och därför kommer vilja lämna avtalet på något vis. De två mest uppenbara sätten att lämna avtalet är att han kommer överens med dig om när han ska sluta betala eller om du köper ut honom, alternativt att han kräver att bostadsrätten säljs. När två personer äger något ihop kan nämligen varje part kräva att egendomen säljs på offentlig auktion, om personerna inte kan komma överens och inget annat avtalats (6 § Samäganderättslagen). Det här innebär förstås att det också ligger i ditt intresse att ni hittar en överenskommelse som både du och din utflyttade sambo tycker är ok.

Uppsägningstid?
Det finns ingen bestämmelse som anger hur länge en utflyttad ägare till en bostadsrätt ska vara med och betala, men vill du eller ni ha någonstans att börja så kan förstås hyreslagens bestämmelser vara en utgångspunkt för diskussionen. Dessa gäller då egentligen för hyreskontrakt och alltså inte kostnader för en bostadsrätt, och där är utgångspunkten att en hyra sägs upp till månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kapitlet 4-5 § Jordabalken).

Gåvor och lån mellan sambor
Jag skulle också råda dig att försöka behålla någon form av dokumentation av er överenskommelse eller om du ställer några krav eller villkor gentemot din utflyttade sambo, ifall ni skulle hamna i en situation där ni inte kan komma överens. Det finns fall från domstolarnas praxis där en av två sambor stöttat den andre ekonomiskt och sedan vid en påföljande skilsmässa inte fått rätt att kräva tillbaka vad hen skjutit till (NJA 2019 s. 23). Den stöttande partens insats har i dessa fall alltså snarare liknats vid en gåva än ett lån.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak BergströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?