Om min make får ett arv under skilsmässan, får jag hälften?

2019-09-19 i Make
FRÅGA
Om min man ärver sin mamma under skilsmässan, har jag rätt till hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur makars egendom ska hanteras vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ingår ett arv i en bodelning?

Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som makarna äger och som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Som utgångspunkt är ett arv som tillfaller någon av makarna under ett pågående äktenskap att betrakta som giftorättsgods. Det är dock möjligt för arvlåtaren, i detta fall din mans mamma, att testamentera om att arvet som tillfaller din man ska vara hans enskilda egendom. I så fall ska arvet inte tas med i bodelningen.

Vid vilken tidpunkt ska man bedöma vad som ska ingå i en bodelning?

En bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, det vill säga när skilsmässoansökan lämnas till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att en bodelning bara ska omfatta den egendom som makarna vid denna tidpunkt äger. Egendom som makarna får efter skilsmässoansökan lämnas i princip utanför bodelningen.

För din del innebär detta att om din man fick arvet av från sin mamma innan er skilsmässoansökan, kommer arvet att ingå i bodelningen förutsatt att din mans mamma inte testamenterat att arvet ska vara hans enskilda egendom. Tillfaller arvet din man efter det att ni lämnat in skilsmässoansökan, kommer arvet inte att delas mellan er genom bodelningen.

Hoppas detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (428)
2020-07-29 Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?
2020-07-28 makes arvsrätt
2020-07-14 Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn

Alla besvarade frågor (82663)