Om min make dör, vad händer med hens skulder?

Om min make dör och har skuld till Kronofogden kan jag skydda mina egna konton där jag sparat lite till pensionen. Vi är gifta och har ett gemensamt barn. Vi bor i hyresrätt jag vill bo kvar i orubbat bo. Vad måste vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer om en make dör?

Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas mellan dem (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, oavsett vem av makarna som äger egendomen (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär till exempel att en makes konton är giftorättsgods, så länge de inte är enskild egendom.

Hur går en bodelning till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.

Det finns en möjlighet för en efterlevande make att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Detta är alltså ett sätt för den efterlevande maken att undvika likadelning. Då kommer den avlidne makens egendom användas för att täcka dennes skulder, och den efterlevande maken får behålla sin egendom.

Vad händer efter bodelningen?

Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är dennes och kan inte användas för att utmäta den avlidne makens skulder. Det som tillfaller dödsboet kommer användas för att täcka skulderna. Om den avlidne maken har skulder som överstiger dennes del i boet kommer den efterlevande maken inte bli ansvarig för skulderna. Om skulderna överstiger dödsboets tillgångar kommer skulderna avskrivas.

Om den avlidnes tillgångar överstiger skulderna kommer resterande gå till den avlidnes arvingar. Eftersom din fråga inte gäller ett arv kommer jag inte gå in på hur det ska fördelas. Om du undrar något om det är du välkommen att ställa en ny fråga.

Slutsats

Du kommer alltså aldrig att bli ansvarig för din makes skulder. Däremot skulle du kunna bli tvungen att dela med dig av ditt giftorättsgods vid en bodelning, om du inte begär att vardera sida ska behålla sitt eget giftorättsgods. Detta innebär ju dock att det din make äger kommer tillfalla hens dödsbo och därmed gå till att täcka hens skulder.

Det är också möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord för att bestämma att viss egendom ska vara din enskilda. Detta skulle ju betyda att det ska hållas utanför en bodelning och inte tillfalla din make eller hens dödsbo. Som jag skrivit ovan ska allt som inte är enskild egendom ingå i en bodelning. Det bästa sättet att skydda sin egendom är alltså att skriva ett äktenskapsförord.

Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”