Om man tidigare refererat till ett samägandeavtal som sedan inte kan hittas, vad gäller?

2019-09-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är 6 delägare till ett fritidshus.Andelar har sålts och köpts tidigare genom åren.Köpeskillingen har då varit ett värde som grovt beräknats som en slags indexuppräkning,typ fastighetsprisindex gentemot det ursprungliga värdet som varje andel kostade.Denna princip har tillämpats genom åren, om än lite upp till vad varje säljare tyckt var rimligt att sälja för.Nu vill flera av andelsägarna sälja och hänvisar till de stadgar (typ samäganderättsavtal) som ska ha upprättats när fastigheten en gång köptes.Dessa "stadgar" har det refererats till genom åren och det finns i olika protokoll.Nu visar det sig att något dokument med dessa stadgar (avtal) ej står att finna.Frågor: - vad gäller om inte stadgarna hittas, men har refererats till genom åren?- blir det samäganderättslagen som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en samägd fastighet så är lagen om samäganderätt tillämplig (1 § lagen om samäganderätt).

Kan man avtala bort lagen?

Lagen om samäganderätt är, precis som du skriver, dispositiv och kan alltså avtalas bort (1 § lagen om samäganderätt). Det krävs dock att man har ett samäganderättsavtal som visar på annat än vad lagen anger. Om det inte finns något sådant avtal och man inte uttryckligen har avtalat bort lagen om samäganderätt så är det alltså den lagen som ska tillämpas.

Sammanfattning

Finns det inget annat avtalat så tillämpar man utfyllande rätt, vilket i ditt fall är lagen om samäganderätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82717)