Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?

FRÅGA
Hej!Min son råkade krossa en fönsterruta till ett stort skyltfönster på fyllan. Polisen kom till platsen men han vet inte om de såg att det var han eller inte. Nu är han kallad till förhör. Vad kan han få gör straff.? Ostraffad sedan tidigare och 22 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall din son kan ha begått något brott, och i så fall vilket. Därefter kommer jag att gå igenom vilka påföljder som kan vara aktuella, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Kan din son ha begått något brott, och i så fall vilket?

Det brott som kan komma ifråga är skadegörelse, 12 kap 1 § Brottsbalken (här). Skadegörelse innebär att man förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den. Den rätt som kränks då någon begår ett skadegörelsebrott är ägarens rätt till den sak som utsätts för skadegörelse.

Vilka påföljder kan man få för skadegörelse?

För skadegörelse ingår fängelse i straffskalan. Maximalt kan man få upp till två års fängelse för skadegörelse, se 12 kap 1 § Brottsbalken (här). Eftersom det står att man kan få upp till två års fängelse finns böter i straffskalan, men om brottet bedöms som allvarligt kan man dömas till fängelse. Döms man till fängelse för skadegörelse kan straffet alltså bli betydligt kortare än två år. Påföljderna är alltså böter eller fängelse. I Sverige gäller en presumtion mot fängelse, se 30 kap 4 § 1 st Brottsbalken (här).

Har man begått skadegörelse kan man även bli skyldig att betala skadestånd.

Det faktum att din son är ostraffad talar starkt emot fängelse. Även om din son nu har blivit kallad till förhör är det inte säkert att han blir åtalad. Eftersom polisen inte såg att det var din son är det inte säkert att det finns tillräckligt med bevis.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (117)
2021-01-14 Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

Alla besvarade frågor (88146)