FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/04/2018

Om man köper tjänster - kan man använda sig av köpslagens bestämmelser?

Hej! Om man köper tjänster, kan man få använda sig av köpslagens bestämmelse? Om det är möjligt, hur går man tillväga för att köpslagens regler ska kunna användas när man köper tjänster?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att man inte kan använda köplagen vid köp av tjänster. Köplagen (KöpL) gäller bara när näringsidkare (företag, enskilda firmor) köper lös egendom av varandra och när privatpersoner köper lös egendom av varandra (KöpL 1 §). Lös egendom är alltså saker. Lagen är inte tillämplig när man köper tjänster. Däremot finns det andra regler som kan vara aktuella när man köper en tjänst. Köplagen kan dessutom användas i vissa fall.

Eftersom du inte nämner om frågan gäller konsumentköp eller köp mellan företag, och inte heller beskriver några andra detaljer, så kommer jag inte kunna ge något klart svar. Jag kommer istället redogöra vad som gäller i allmänhet för olika fall av köp av tjänster.

Konsumentköplagen gäller när konsumenter köper tjänster av företag

Om en konsument köper en tjänst av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KtjL) tillämplig. Tjänsten ska då vara något slags arbete på lösa saker, på fast egendom, byggnader eller andra anläggningar eller förvaring av lösa saker (KtjL 1 §).

Om man som konsument får en sak tillverkad åt sig räknas det inte som tjänst, utan som ett köp. Då bli konsumentköplagen användbar istället. Samma sak gäller om tjänsten är en installation eller montering som bara är en del av köpet av en sak (KtjL 2 §).

Köp av tjänst mellan företag regleras inte i lag – titta på avtal, allmänna principer och analogier

Det finns ingen lag som gäller köp av tjänst mellan näringsidkare. Om det uppstår en konflikt eller frågor kring ett sånt köp tittar man i första hand på avtalet mellan den som köper tjänsten och den som utför tjänsten. Om någonting i avtalet är oklart eller inte är reglerat alls finns det lite olika sätt att hantera det på. Ett sätt är att försöka tolka vad avtalsparternas avsikt var när de ingick avtalet.

Man kan också se till allmänna avtalsrättsliga principer som till exempel omsorgsplikt och lojalitetsplikt. Såna principer handlar kort sagt om att avtalsparter har ett visst ansvar att utföra sina förpliktelser med omsorg, inte undanhålla viktig information från varandra och på andra sätt visa hänsyn för varandras intressen. Hur omfattande såna plikter är måste dock avgöras i varje enskilt fall.

I vissa fall har domstolen också gjort analogier till lagstiftning som inte är direkt tillämplig. Det betyder att domstolen kan använda sig av regler och principer som finns i till exempel konsumenttjänstlagen och köplagen. Vanligtvis är domstolar lite försiktiga med analogier, eftersom de vill undvika att börja använda lag som inte har haft som syfte att faktiskt reglera den situation som domstolen ska besluta om.

I såna här fall kan man också se till standardavtal (vanligt inom exempelvis entreprenad) och olika sedvänjor inom den aktuella branschen.

Ett köp av både sak och tjänst är ett gränsfall

När konsumenter köper en sak och sen får den installerad uppstår det ibland en fråga om det är konsumenttjänstlagen som är tillämplig för installationsarbetet, eller om det är köplagen som ska användas. Installationen är ju egentligen en tjänst, men den köps i samband med att en sak köps.

I såna fall kan man ibland dela upp ett avtal i en köp- och en tjänstdel och använder konsumentköplagen på den första och konsumenttjänstlagen på den andra. Det är dock bara under vissa speciella förutsättningar som man gör det. I de fall man inte kan dela upp i två delar ska man istället kolla på om tjänsten är en så kallad biförpliktelse i förhållande till köpet av saken, eller om tjänsten är ett väsentligt moment i avtalet.

Om det gäller ett fall där en konsument köper en sak och en tjänst som har med varandra att göra kan alltså köplagen användas i vissa fall. Men detta måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Avslutningsvis kan jag alltså bara säga att köplagen egentligen inte är tillämplig på några köp av tjänster. Däremot kan man i fall som gäller köp av tjänst mellan företag göra analogier till köplagen. Kan man inte använda köplagen ser man istället till avtal, allmänna avtalsrättsliga principer, sedvänja och andra lagar som man kan göra analogier till. För konsumentköp gäller konsumenttjänstlagen. Om köpet av en tjänst är förknippat med köpet av en sak kan man ibland använda köplagen och ibland konsumenttjänstlagen.

Avgörande för frågan är alltså om det rör det konsumentköp eller inte. Alla omständigheter kring köpet spelar också stor roll. Jag hoppas ändå att det här svaret har gett dig någon ledning i din fråga.

Om du har problem med ett specifikt köp av tjänst och är osäker på hur du ska hantera det rekommenderar jag dig att skicka in en ny fråga med fler omständigheter till Lawline. Du kan också boka tid med våra jurister.

Är du konsument som köpt någon tjänst kan du också vända dig till konsumentverket, och ibland finns det en konsumentrådgivning hos kommunen som kan svara på frågor.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”