Om man blir drogad kan det anses vara misshandel?

En kväll på krogen för 4 veckor seda: Jag hade druckit måttligt, var inte direkt berusad. Dansade mycket, stående på dansgolvet blev jag tillfrågad av en person om jag ville ha lite av hans alkoholfria drink. Jag sa nej, varpå hans frågade om jag inte vill smaka vad jag tyckte. Det gick så fort, tog en slurk med sugröret, sedan försvinner jag bort i ett mörker. Minnesbilder kommer upp nu 3- 4 veckor efter händelsen. Släpar mig upp till ett bord och slänger mig ned på en soffa. Den som bjöd mig på drinken och hans kompis sätter mig mitt emot mig (detta kommer jag ihåg 3 veckor efter händelsen) Näst minnesbild, en vakt klappar mig på axeln och säger att de stänger. Nästa minnesbild, står utanför klubben med två män. Jag är helt borta, vill bara hem, den ene personer följer mig gående hem. Hemkomna till min lägenhet, har jag inga nycklar (jag hade gått ifrån min jacka med nycklar på krogen) Mannen ringer en kompis som kommer och hämtar oss med bil. Ska få följa med min följeslagare och sova över där. Nästa minnes bild; blåljus överallt och poliser som stormar bilen. Jag får följa med till polisstationen eftersom polisen upplever mig för berusad för att ta hand om mig. När jag släpps ut på morgonen och förhörd av polisen talar de om att mannen stulit min mobil + en annan som hade spårning i sin mobil. Ärendet är nu grov stöld. Inga prov tas på mig gällande drogning. Kan man driva ärendet för drogning=misshandel? Polisen säger att det inte går. Utredningen är inte klar hos dem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör misshandel är det brottsbalken 3 kap. 5 § som är lagstödet, se https://lagen.nu/1962:700.

Misshandel omfattar flera typer av handlingar. De effekter som måste uppstå för att det ska anses vara en misshandel är att man tillfogar någon en kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter personen i vanmakt eller annat sådant tillstånd, BrB 3:5.

De effekter som verkar stämma närmast in på det tillstånd du beskrivit att du försattes i är "försätta henne i vanmakt" alt. "något annat sådant tillstånd". Det avgörande för vilken av dessa två effekter det är tal om är vad du har blivit drogad med.

För vanmakt krävs att det rör sig om ett bedövande medel eller ett preparat med liknande effekt. Det krävs också att du förlorat medvetandet p.g.a. drogen, utifrån din berättelse bedömer jag att detta kan ha hänt? Eftersom du verkar ha fått i dig preparatet genom att smaka på drinken så talar detta för att det skulle kunna röra sig om ett bedövande medel som blandats i drinken och att du därigenom försatts i vanmakt.

Annat sådant tillstånd brukar användas vid tillfällen då någon luras att dricka något som den tror är alkoholfritt men som faktiskt innehåller alkohol. Andra exempel är att personen blir drogad med bedövande medel. Det som skiljer annat sådant tillstånd från vanmakt är att för annat sådant tillstånd krävs inte att personen förlorar medvetandet. Effekten beskrivs som att du ska förlora kontrollen över din kropp eller annars försättas i ett hjälplöst tillstånd.

Utifrån dessa två effekter skulle jag bedöma "annat sådant tillstånd" som den närmast vad du råkade ut för. Händelsen utgör grund för ett åtal för misshandel. En helt avgörande fråga är dock i vilken mån du kan bevisa att du blev drogad.

Bevisning kan vara svårt att få fram eftersom det var lite över en månad sedan du blev drogad. Det är osäkert om ett blodprov skulle visa rester av preparatet du drogades med. Beroende på vilket preparat, dosen och din egen kropp så utsöndras resterna inom en period om några timmar till och med en månad (grov generalisering). Det är dock inte troligt att drogen är kvar i ditt blod längre än några veckor.

Kan du inte visa att du blev drogad genom ett blodprov är det svårt att bevisa detta i domstol. Polismännens vittnesmål skulle kunna styrka ditt påstående men likväl peka på att du endast var för full om inget blodprov som visar spår av drogen i ditt blod finns.

Slutsatsen är att ett åtal skulle kunna föras av åklagare, men för det krävs tillräcklig bevisning vilket det inte verkar finnas i din situation. Troligtvis är detta även vad polisen avsåg när de angav att ärendet inte kan tas till domstol.

Hoppas du har fått klarhet i din situation!

Med vänlig hälsning


Niclas FribergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”