FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående17/04/2022

Om man avstår arv till en förälder, kan man förlora sin laglott?

Hej. Mina föräldrar ägde sitt hus när mamma gick bort, inga andra tillgångar. Vi barn valde då att inte ta ut något arv efter mamma just då så att pappa kan bo kvar i huset tills han dör. Kan pappa nu innan dess ge bort huset till ett av oss barn och skriva att det EJ är förskott på arv? Tänker att övriga barn då mister sin arvslott efter mamma. Eller tänker jag fel..?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör arv kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB) för att besvara din fråga. Det framgår inte om dina föräldrar var gifta och därför kommer jag att ge dig mer än ett svar baserat på de olika utgångspunkterna. 

Huvudregeln
Makar ärver varandra med fri förfoganderätt enligt 3kap 1§ ÄB. Detta innebär att om dina föräldrar var gifta så skulle det inte spela någon roll om du och dina syskon vill avstå arvet eller inte, skulle din far ändå få förfoga över din mammas kvarlåtenskap tills han dör. Om de däremot inte var gifta så ärver inte din far något från din mamma och har därför ingen förfoganderätt över hennes tillgångar. 

Fri förfoganderätt
Fri förfoganderätt innebär att man får förfoga över pengarna på det sätt man vill men inte testamentera bort dem till någon (3kap 2§ ÄB). Däremot får man göra precis vad man vill med pengarna, även gåvor och förskott på arv. Han kan, i de fall dina föräldrar var gifta, därför ge bort huset till någon av er i form av gåva. Men eftersom ni i detta läge har rätt att ärva er mor, med lika stor andel var (2kap 1§ 2st.), finns de undantag som kan påverka arvskiftet vid hans bortgång. Om han ger bort så mycket av din mors tillgångar att det kan anses väsentligt påverka efterarvingarnas lott, så kan efterarvingarna kräva mer pengar ur dödsboet när din far dör. Vad som är väsentligt är enligt praxis en fjärdedel av arvet. Om din far väljer att ge bort hela huset till någon så är endast hälften av det som tillhör din mor och som ni har rätt att kräva ersättning för av dödsboet när han senare dör då han ger bort hela hennes arv. Detta förutsatt att de var gifta. 

Sammanfattning
Om de inte var gifta och bara var sambos, kan ni alltså inte avstå arvet utan alla efterarvingar ärver enligt den legala arvsordningen som innebär att bröstarvingar delar lika på arvet (2kap 1§ ÄB). I praktiken kan det innebära att du och dina syskon är ägare av din mammas andel i huset men att ni låter er far bo kvar ändå. Detta innebär inte att han kan ge bort er andel till någon. Däremot om de var gifta så har din far ärvt din mammas andel med fri förfoganderätt och kan alltså göra vad han vill med tillgångarna utan att testamentera bort dem. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och ifall du undrar något annat är du välkommen att kontakta Lawline igen. 

Med vänlig hälsning 

Hassan othmanRådgivare