Om man av domstol dömas att betala skadestånd till ett offer och om man inte har pengar. Vem betalar då brottsoffret?

2019-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om man av domstol dömas att betala skadestånd till ett offer och om man inte har pengar. Vem betalar då brottsoffret?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vägen till ersättning för en skada till följd av brott
I första hand ska gärningsmannen betala brottsoffret. Detta i form av skadestånd som regleras i skadeståndslagen. Detta blir en fordran som Kronofogden kan driva in.

Om inte gärningsmannen kan betala brottsoffret kan försäkringsbolaget betala brottsoffret. Detta i form av försäkringar som kan finnas. Antingen hemförsäkring, som är en paketförsäkring och ofta innefattar ett överfallsskydd. Om en sådan finns kan försäkringsbolaget ersätta skadeoffret. Eller kan gärningsmannen ha en ansvarsförsäkring, vilket gör att försäkringsbolaget å andra sidan betalar skadeståndet istället för gärningsmannen.

Om varken gärningsmannen kan betala och försäkring inte täcker skadan, finns en sista väg till ersättning. Detta i form av brottsskadeersättning. Detta räknas inte som skadestånd, utan endast som en speciell ersättning som en skadelidande kan erhålla som sista utväg.

Förutsättningar för brottsskadeersättning:
Brottsskadeersättning regleras i Brottsskadelagen (2014:322) (BRL) Det krävs, enligt 1 § BRL, att ett brott har begåtts och att ansökan sker inom 3 år efter att domen avkunnats. Dessutom måste skadelidande uttömt alla andra möjligheter till ersättning. Antigen genom att försäkring inte utgår eller att gärningspersonen inte kan betala, 10 §

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (584)
2020-02-21 Skadad hund i samband med veterinärvård, vad gör jag?
2020-02-06 Förutsättningar för skadestånd
2020-01-20 Möjlighet att få ersättning för skada efter operation av halsen.
2019-12-29 Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

Alla besvarade frågor (77251)