Om makes respektive särskullebarns arvsrätt

2017-09-11 i Make
FRÅGA
ArvslottJag undrar i vilket skede den skall betalas ut? Paret var gifta, maken dog. Han hade fyra egna barn. Gemensamt giftorätts gods blev 800.000 kr. Bodelning görs, split på 400.000 kr till vardera. Min fråga är då om frun skall få något av dessa 400.000 kr eller om det anses som hela arvslotten och dessa 400.000 kr går till barnen direkt. Inga testamenten, gåvobrev eller äktenskapsförord finns. Eller skall frun ha 1/5 del av 400.000 kronorna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

ÄB = Ärvdabalken.

Eftersom maken var gift så ska kvarlåtenskapen tillfallla frun, detta omfattar dock inte arvslotter som ska tillfalla bröstarvingar som inte är den efterlevandes makens arvingar. Alltså, i detta fallet makens egna barn. Dessa har alltså rätt att få ut sitt arv direkt. ÄB 3 kap. 1 § första stycket. Barnen har dock en möjlighet att avstå sina arvslotter till förmån för frun Det som händer då är att barnen istället får ut sitt arv senare i form av en kvotdel i fruns kvarlåtenskap när denne går bort. ÄB 3 kap. 9 §

Det finns en skyddsregel för den efterlevande maken som innebär att denne alltid har rätt att få ut ett belopp motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet. Detta motsvarar år 2017 179 200 kr (fyra x 44 800). Eftersom frun får 400 000 kr, vilket överstiger 179 200 kr, så kommer inte denna skyddsregel bli tillämplig i denna situation. ÄB 3 kap. 1 § andra stycket.

Sammanfattningsvis så kommer alltså inte frun att få någonting av dessa 400 000 kr om inte barnen avstår sina arv till förmån för henne. Barnen kommer alltså att ärva 100 000 kronor var och frun ärver ingenting.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (494)
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?
2021-11-23 Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?
2021-11-02 Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?
2021-10-31 Ärver makar före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (97393)