Om makes respektive särskullebarns arvsrätt

Arvslott

Jag undrar i vilket skede den skall betalas ut? Paret var gifta, maken dog. Han hade fyra egna barn. Gemensamt giftorätts gods blev 800.000 kr. Bodelning görs, split på 400.000 kr till vardera. Min fråga är då om frun skall få något av dessa 400.000 kr eller om det anses som hela arvslotten och dessa 400.000 kr går till barnen direkt. Inga testamenten, gåvobrev eller äktenskapsförord finns. Eller skall frun ha 1/5 del av 400.000 kronorna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

ÄB = Ärvdabalken.

Eftersom maken var gift så ska kvarlåtenskapen tillfallla frun, detta omfattar dock inte arvslotter som ska tillfalla bröstarvingar som inte är den efterlevandes makens arvingar. Alltså, i detta fallet makens egna barn. Dessa har alltså rätt att få ut sitt arv direkt. ÄB 3 kap. 1 § första stycket. Barnen har dock en möjlighet att avstå sina arvslotter till förmån för frun Det som händer då är att barnen istället får ut sitt arv senare i form av en kvotdel i fruns kvarlåtenskap när denne går bort. ÄB 3 kap. 9 §

Det finns en skyddsregel för den efterlevande maken som innebär att denne alltid har rätt att få ut ett belopp motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet. Detta motsvarar år 2017 179 200 kr (fyra x 44 800). Eftersom frun får 400 000 kr, vilket överstiger 179 200 kr, så kommer inte denna skyddsregel bli tillämplig i denna situation. ÄB 3 kap. 1 § andra stycket.

Sammanfattningsvis så kommer alltså inte frun att få någonting av dessa 400 000 kr om inte barnen avstår sina arv till förmån för henne. Barnen kommer alltså att ärva 100 000 kronor var och frun ärver ingenting.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”