Om makes och barns arvsrätt

Om maka är dement kan arv gå direkt till barnen utan att skriva testamente?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna för att besvara denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt den legala arvsordningen (utan att skriva testamente) är det de närmaste arvingarna som ärver arvlåtaren. Har arvlåtaren barn är det barnen som ärver arvlåtaren (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnens arvsrätt är dock underordnad makes arvsrätt som ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Kvarlåtenskapen ska alltså tillfalla den efterlevande maken först innan detta sedan tillfaller barnen, om den efterlevande maken inte väljer att testamentera bort kvarlåtenskapen (med undantag för barnens laglott som de kan få ut genom jämkning). Skulle makan ha ett särkullbarn har särkullbarnet rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern gått bort (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Även om ett testamente skulle skrivas där det anges att arvlåtarens kvarlåtenskap ska tillfalla barnen och inte efterlevande make, finns en skyddsregel för maken. Skyddsregeln betyder att om den efterlevande makens egendom inte uppnår fyra gånger prisbasbeloppet, har maken rätt att få egendom (som egentligen testamenterats bort) till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. Detta gäller före ett testamente av den avlidna makan och särkullbarns rätt till arvslott (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Svar på frågan
Det konkreta svaret på frågan är alltså att barnen inte kommer att ärva direkt utan att skriva testamente. Detta gäller inte ett eventuellt särkullbarn.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning