Om laga självtäkt

FRÅGA
Vad gäller för att det ska vara fråga om "laga självtäkt" nu för tiden? Vad skiljer detta från brottet "självtäkt"? Jag har hör att begreppet "färsk gärning" betyder inom 24 timmar, men inte hitta någon säker källa. Har begrepp så som "lösker man" och "flyktrisk" fortfarande något med saken att göra eller är det förlegat? Finns det några prejudikat eller i alla fall rättsfall i lägre rätt där detta har prövats i modern tid, eller några andra relevanta rättskällor utöver lagtexten? Stämmer det att Väktare och Ordningsvakt kan träda i offrets ställning och återta gods även då ett "envarsgripande" ej kan komma i fråga, t.ex. om de tillfälligt tappat kontakt med gärningsmannen? Det går självklart bra att omformulera frågan för att det ska bli tydligare eller enklare att besvara.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska frågor!

Självtäkt innebär att man olovligen rubbar annans besittning av  egendom för att själv taga sig rätt, 8 kap 9 § Brottsbalken (BrB). Om din cykel blir stulen och du en vecka efter ser cykeln fastkedjad, får du således enligt reglerna om självintäkt inte själv återta cykeln. Cykelns besittning måste återställas av någon som är behörig, exempelvis polisen i detta fall.

Med laga självtäkt menas att man själv, med laga stöd, återtar egendom som blivit stulen eller som man tappat. Enligt brottsbalkens promulgationslags (BrP) 14 § och 16 § p.6 föreligger laga självtäkt endast vid tre tillfällen:

1. om förövaren är lösker man

2. om förövaren är misstänkt att vilja rymma

3. där stulet gods å färsk gärning finnes

Begreppet lösker man syftar på en lösdrivare. Detta är ett gammalt juridiskt begrepp och jag har inte funnit någon praxis från senare tid beträffande just detta begrepp. Inte heller har jag funnit något som visar hur flyktrisken (”om förövaren är misstänkt att vilja rymma”) behandlas i svensk rätt.

Enligt denna lag föreligger laga självtäkt ”där stulet gods å färsk gärning finnes”. Med färsk gärning avses att det högst gått 24 timmar från tillfället för tillgrepp och återtagandet. Har det gått mer än 24 timmar när den som själv tar tillbaka stulet gods gör han/hon sig skyldig till självtäkt (8 kap 9 § BrB).

Observera att nödvärn får användas för att återta stöldgods på bar gärning (24 kap 1 § BrB). Med bar gärning avses då någon just nu håller på att utföra en gärning.

Enligt ovannämnda lag får annan än offret återta egendom på färsk gärning om han/hon kan träda i offrets ställe, exempelvis polisen.

Hoppas du fått klarhet i dina frågor!

Vänligen,

Tova Thuresson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (557)
2020-01-20 Betalning vid upptäckt - snatteri?
2020-01-11 Vad innebär stöld?
2020-01-10 Vad är påföljden för ringa stöld?
2019-12-31 Stulit pengar från arbetsgivare

Alla besvarade frågor (76556)