FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/06/2019

Om kvarlämnad villavagn på annans mark, får man skrota den som fastighetsägare?

Hej! Om någon har lämnat en så kallad villavagn (en gammal rutten lantbruksvagn med påbygge dvs inte beboelig) på min mark och sedan inte hämtat den på utsagd tid, dvs övergivit den. Får jag då riva den och forsla bort resterna till återvinning?

Vagnen har stått övergiven på min mark ca fyra år. Personen som ägde den har blivit informerad om att den måste bort i god tid och blivit påmind om det ofta. Han har inte gjort något försök att få bort den.

Och måste man inte ha tillstånd att ställa upp vagnar om de ska stå längre än sex veckor?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Först och främst behöver man definiera den här vagnen, om den kan anses som en friggebod, attefallshus eller någon typ av husvagn, för att avgöra vilka regler som är tillämpliga.

Enligt Boverket är en villavagn inte definierad som en bygglovspliktig byggnad, i varken lagförarbeten eller rättspraxis. Däremot kan en egendom utgöra en byggnad om den är varaktigt placerad på en plats, enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (PBL). Detta oavsett om byggnaden står på hjul och kan förflyttas. Någon exakt definition av vad som utgör "varaktigt placerad" finns dock inte i PBL.
Angående din fundering om man behöver tillstånd för en uppställning på mer än sex veckor hittar jag inte lagstöd för, i varken PBL eller plan- och byggförordningen (PBF). Det kan dock röra sig om en lokal bestämmelse som gäller i just din kommun. Om så är fallet krävs det bygglov för denna vagn, som i nuläget inte finns, vad jag förstår det som.

Om denna vagn inte är större än 15,0 kvadratmeter och högsta höjd från mark till taknock inte är mer än 3,0 meter kan den utgöra en friggebod. En friggebod är dock bygglovsbefriad, enligt 9 kap. 4 § PBL.

Överstiger vagnen dessa ovan angivna mått, men är inte större än 25,0 kvadratmeter och högsta höjd från mark till taknock inte är mer än 4,0 meter kan den räknas som ett attefallshus, enligt 9 kap. 4 a § PBL. Attefallshus är inte heller bygglovspliktiga, men de är anmälningspliktiga, enligt 6 kap. 5 § första stycket nionde och tionde punkten PBF.

Om denna vagn istället ska kategoriseras som någon typ av husvagn kan den stå på din tomt lovfritt, förutsatt att det är säsongsförvaring, annars är det lovpliktigt att ha denna vagn ståendes på din tomt. Jag förstår det som den här vagnen inte enbart förvaras på din mark när det inte är säsong, utan står där året om, placeringen av den på din mark är då lovpliktig. Du kan läsa mer om den här typen av egendom på Boverkets hemsida här.

Fastighetsägaren är enligt huvudregeln byggherren och du har i detta fall låtit utföra denna byggnadsåtgärd. Om åtgärden var att anse som bygglovspliktig eller anmälningspliktig ansvarar byggherren för att alla tillstånd är i ordning, enligt 10 kap. 5 § PBL. Detta kan innebära för din del att om placeringen av denna vagn var bygglovspliktig eller anmälningspliktig är den i nuläget att anse som ett svartbygge, om inga tillstånd har sökts.

Oavsett är denna egendom tillförd fastigheten av annan (din bekant) än fastighetsägaren (du). Enligt 2 kap. 4 § jordabalken blir denna egendom inte fastighetstillbehör. Däremot kan det behöva bevisas att denna egendom inte är din, eller att egendomen är din bekants, t.ex. genom eventuella registreringsbevis eller dylika dokument.

Att förflytta eller skrota annans egendom kan innebära brotten egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § brottsbalken eller olovligt brukande 10 kap. 4 § brottsbalken. Det lagliga sättet att bli av med annans egendom på sin mark är genom att ansöka om handräckning hos Kronofogden, och ange att du vill få någon annans egendom borttagen. Du kan läsa mer om förfarandet här. Eftersom du har informerat vederbörande om att den här vagnen ska förflyttas från din mark och denne inte gjort något åt det, samt att det har gått så pass lång tid, kan det vara läge att gå vidare till ett handräckningsförfarande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”