FrågaARBETSRÄTTSjuk 12/09/2015

Om kännedom av sjukdomsorsak

Hej!

Om jag sjukskriver mig, kräver min chef att jag ringer till henne och säger vilken sjukdom jag har. Har hon verkligen rätt att veta det? Är inte min sjukdom eller diagnos en sekretess?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan för arbetstagaren så ska arbetsgivaren som huvudregel utbetala sjuklön, vilket framgår av Lag (1991:1047) om sjuklön 4 § första stycket. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att utge sjuklön för tiden innan arbetstagaren gjorde sin sjukanmälan (Lag om sjuklön 8 § första stycket). Efter sju dagar in i den så kallade sjuklöneperioden så krävs också att nedsättningen av arbetsförmågan är styrkt av läkarintyg för att arbetsgivaren ska vara fortsatt skyldig att utge sjuklön. Det är här värt att notera att intyget inte behöver innehålla någon uppgift om sjukdomsdiagnosen (Lag om sjuklön 8 § andra stycket). Med andra ord så finns det inte någon formell skyldighet för dig som arbetstagare att uppge sjukdomsorsak för din arbetsgivare.

Det är dock vanligt att arbetstagare ändå uppger sjukdomsorsak för att på så vis underlätta för arbetsgivaren att förebygga ohälsa på arbetsplatsen eller möjliggöra alternativa arbetsuppgifter eller en snabb återgång till ordinarie sådana. Detta skulle kunna förstås mot bakgrund av bland annat den allmänt hållna skyldigheten för både arbetsgivare och arbetstagare att samverka för skapandet av en god arbetsmiljö, vilket framgår av Arbetsmiljölag (1977:1160) 3:1 a. I praktiken är det också svårt att redovisa i läkarintyget hur nedsättningen av arbetsförmågan ter sig utan att redogöra för orsakssambandet.

Givetvis kan det vara känsligt att lämna ut en uppgift om sjukdom, och i ett sådant läge så kan du åberopa att du inte har någon skyldighet att uppge detta. Arbetsgivaren bör i sådana fall respektera din vilja, såvida denna inte har särskilda skäl att misstänka att det finns andra orsaker än sjukdom till din frånvaro från arbetet. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du tidigare har haft upprepade korta sjukdomsfall under begränsad tid. Om arbetsgivaren har särskilda skäl att misstänka en annan orsak än sjukdom till din frånvaro så kan hon begära att du styrker din sjukdom med läkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde dagen i sjuklöneperioden. Ett sådant tidigare intyg behöver dock inte heller redovisa sjukdomsorsak (Lag om sjuklön 10 a § första stycket).

Det kan dock finnas avvikelser från de nämnda bestämmelserna i Lag om sjuklön i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats (Lag om sjuklön 2 § andra stycket). Jag rekommenderar därför att du vänder dig till den fackförening som är representerad på din arbetsplats för att höra dig för om kollektivavtalet har närmare bestämmelser i frågan. Fackföreningen kan säkerligen också hjälpa dig med att övertyga din arbetsgivare om att du inte har någon skyldighet att uppge sjukdomsorsak om arbetsgivaren trots din motvilja fortsätter att kräva insyn i dina personliga förhållanden.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000