Om jag som hyresvärd vill sälja fastigheten jag hyr ut . Hur går jag tillväga?

2019-12-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Om jag som hyresvärd vill sälja fastigheten jag hyr ut . Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom hur lång uppsägningstid hyresvärden behöver för att säga upp hyresgästens kontrakt. Det framgår inte om din fråga rör hyra av bostad eller av lokal, varför jag kommer att besvara båda alternativen.

Vilken lag är tillämplig på hyresförhållanden?

Vid hyresförhållanden tillämpas 12 kap Jordabalken (här). Det kapitlet tillämpas om hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning, se 12 kap 1 § 1 st Jordabalken (här).

Hyresavtal som ingåtts på bestämd tid

Ett hyresavtal kan ingås på bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla, se Jordabalken 12 kap 3 § st 2 (här).

Hyresavtal som ingåtts på obestämd tid

Om hyrestiden inte är bestämd i avtalet, gäller hyresavtalet tills vidare. Hyresavtalet måste då sägas upp för att upphöra att gälla, se Jordabalken 12 kap 3 § st 1 (här).

Vilken uppsägningstid gäller?

Bostadslägenhet

Om man ska säga upp ett hyresavtal som har ingåtts på obestämd tid och avtalet avser en bostadslägenhet kan avtalet sägas upp för att upphöra gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, se Jordabalken 12 kap 4 § st 1 p. 1 (här). Uppsägningstiden om tre månader gäller om inte hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om längre uppsägningstid.

Om hyresavtalet gäller en bostadslägenhet har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet så att det upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, se Jordabalken 12 kap 5 § st 1 (här).

Lokal

Om hyresavtalet gäller på obestämd tid och avser hyra av en lokal, kan hyresavtalet sägas upp för att upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, se Jordabalken 12 kap 4 § 1 st p. 2 (här).

Vad du kan göra nu

Det framgår inte av din fråga om hyresavtalet rör hyra av bostad eller av lokal, eller om hyresavtalet är på bestämd eller obestämd tid. Om hyresavtalet är på bestämd tid upphör avtalet när tiden har gått ut, om inte annat avtalats, men har hyresavtalet varat mer än nio månader i följd måste avtalet alltså sägas upp för att upphöra. Om hyresavtalet är på obestämd tid är det tre månaders uppsägningstid om hyresavtalet rör en bostadslägenhet, och nio månader om avtalet avser en lokal. Uppsägningstiden räknas från närmaste månadsskifte. Ett exempel är om en bostadslägenhet hyrs ut 1 januari 2010 på obestämd tid och utan att någon särskild uppsägningstid avtalats. Den 7 augusti samma år vill hyresgästen få avtalet att upphöra att gälla så snart som möjligt. Enligt Jordabalken 12 kap 4 § 1 st p. 1 (här) kan avtalet tidigast upphöra 30 november 2010.

Om du vill sälja huset är det att rekommendera att du säger upp hyresgästernas hyreskontrakt så fort som möjligt. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1365)
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?
2020-06-30 Vad gäller vid nyttjanderättens förverkande på hyresrättens område?
2020-06-30 Rätt att renovera hyresrätt

Alla besvarade frågor (81726)