Om jag säljer mitt hus med vinst måste jag skatta för vinsten om jag lägger den på ett nytt dyrare hus?

FRÅGA
Om jag säljer mitt hus med vinst måste jag skatta för vinsten om jag lägger den på ett nytt dyrare hus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det rör din frågeställning möjligheterna att få uppskov på kapitalvinsten som kan uppstå när man säljer sin bostad. Regler om detta finns i 47 kap. inkomstskattelagen (IL).

Vad är villkoren för uppskov?

Om du säljer din ursprungsbostad (din permanenta bostad) och förvärvar och flyttar till en ersättningsbostad som förvärvats tidigast året innan ursprungsbostaden avyttras och senast året efter ursprungsbostaden avyttras kan det finnas möjlighet till uppskov (47 kap. 2-5a § IL).

Om ersättningsbostaden är dyrare än ursprungsbostaden motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (47 kap. 7 § IL). Uppskovsbeloppet kan dock som minst vara 50.000 kronor (47 kap. 6 § IL).

Vad är verkan av uppskov?

Den som har ett uppskovsbelopp ska varje år ta upp en schablonintäkt inom kapitalsektionen av deklarationen motsvarande 1.67 % av uppskovsbeloppet (47 kap. 11 b § IL). Schablonen tas alltså upp som en inkomst som det sedan skattas för.

Uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning när personen begär det eller när ersättningsbostaden avyttras (47 kap. 9 a § och 11 § IL).

Kan jag få uppskov?

Om det är din ursprungsbostad som du säljer och du inom tidsramen flyttar till en ersättningsbostad som uppfyller kraven kan du få möjlighet till uppskov, dvs skjuta upp beskattningen för kapitalvinsten. Om du köper ett dyrare hus kan du få uppskov på hela kapitalvinsten från försäljningen av ursprungsbostaden.

Jag hoppas du fick klarhet i din fråga. Vill du läsa mer så har Skatteverket bra information här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (196)
2019-08-06 Kan man dra av privata skulder vid försäljning av fastighet och sänka realisationsskatten?
2019-07-31 Hur fastställs marknadsvärdet på en fastighet?
2019-07-29 Köp eller gåva?
2019-07-18 Skattesats vid avyttring av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (72044)