Om jag påbörjade min heltidsanställning november 2018, hur många semesterdagar har jag betalda sommaren 2019?

FRÅGA
HejOm jag påbörjade min heltidsanställning november 2018, hur många semesterdagar har jag betalda sommaren 2019? Jag har rätt till 25 dagar enligt mitt kollektivavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Antalet semesterdagar som du har rätt till beror på hur semesteråret är utformat i ditt kollektivavtal. Enligt 3 § Semesterlagen avses semesterår innebära tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år.Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår Detta är alltså utgångspunkten om inte annat framkommer av ditt kollektivavtal.

Antalet semesterdagar beräknas utefter antalet anställningsdagar under semesteråret. Med anställningsdagar menas det antal kalenderdagar inklusive helger du varit anställd eller kommer att vara anställd.

Antalet betalda semesterdagar beräknas som: Antalet semesterdagar per år * antalet anställningsdagar aktuellt intjänandeår/ 365 (avrundas alltid uppåt till hela semesterdagar)

Antalet obetalda semesterdagar beräknas som: Antal semesterdagar per år – antalet betalda semesterdagar aktuellt semesterår

Enligt mina beräkningar bör du alltså ha rätt till 11 betalda semesterdagar respektive 14 obetalda semesterdagar, baserat på de uppgifter du uppgivit.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (247)
2019-03-24 Kan en arbetsgivare fritt avtala om villkor för semesterförmåner i anställningsavtalet?
2019-03-18 Har man rätt till semesterdagar under provanställning?
2019-03-12 Hur många betalda respektive obetalda semesterdagar har jag rätt till?
2019-02-24 Hur fungerar semesterersättningen för timanställd på industriföretag?

Alla besvarade frågor (67058)