Om jag och min make gifte oss i utlandet vilket lands lag gäller då vid en skilsmässa?

Hej, jag funderar på att gifta mig i Marocko med en marockansk man. Men innan dess vill jag skriva ett äktenskapsförord. Räcker det med att han undertecknar det och att jag registrerar det hos skatteverket? Måste han vara närvarande då?

Om det blir en skilsmässa, blir det enligt marockansk eller svensk lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Registrering av äktenskapsförord

Det räcker att din du och din make undertecknar äktenskapsförordet (7 kap 3 § Äktenskapsbalken). Han behöver inte heller vara närvarande vid registreringen. Du kan läsa mer om hur du registrerar ett äktenskapsförord på skatteverkets hemsida.

Vilket lands lag gäller vid fråga om skilsmässa?

Vilken lag det blir kan vara upp till dig. Jag kommer att gå igenom i vilket fall du kan tillämpa svensk lag vid en skilsmässa. Jag tolkar din fråga som att du är svensk medborgare men att din man inte är det. Jag utgår också i mitt svar från att ni kommer att ha er hemvist i Sverige efter giftermålet. Om jag har missförstått dig är du varmt välkommen att ställa en ny fråga!

Äktenskapets giltighet
För att ni ska kunna ansöka om skilsmässa i Sverige krävs att ert äktenskap är giltigt. Ett äktenskap som ingåtts utomlands ska som huvudregel anses giltigt i Sverige om det var giltigt i den stat det ingicks (7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Eftersom du är svensk medborgare kommer ett äktenskap dock inte erkännas om det vid äktenskapets ingående hade funnits hinder mot det i svensk lag (8a § 1 punkten lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap).

Registrering hos skatteverket
Skatteverket är den myndighet som gör bedömningen om ert giftermål ska erkännas i Sverige. Det är därför viktigt att ni registrerar ert äktenskap hos skatteverket (16 kap 1 § äktenskapsbalken). För att registrera ett äktenskap hos skatteverket ska ni skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen, eftersom make inte är svensk medborgare är det bra om du visar upp en kopia på pass för skatteverket. Om skatteverket bedömer att giftermålet är giltigt kommer det att registreras i folkbokföringsregistret.

Skilsmässa
Om ert äktenskap är giltigt i Sverige kan du ansöka om skilsmässa i svensk domstol. Om din man haft sin hemvist i Sverige i mer än ett år kan även han ansöka om skilsmässa vid svensk domstol (3 kap 2 § 2 och 3 punkten lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Om någon av er ansöker om skilsmässa i svensk domstol kommer alltså svensk lag att gälla.

Jag kan tyvärr inte svara på om motsvarande regler finns i marockansk rätt. Alltså om du eller din man har möjlighet att ansöka om skilsmässa i en marockansk domstol. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en jurist eller en myndighet i Marocko för att få få reda på hur det fungerar där.

Hoppas du har fått svar på din fråga!


Johannes HammarlingRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning