Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?

Hej!

Jag läste att polisen inte får lyssna av ens telefon hur som helst. Men om jag misstänker att polisen gjort det ändå, hur får jag reda på om det är sant?

MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är det rätt att Polismyndigheten och polismän i tjänst inte får använda sig av avlyssningsmetoder i förundersökningen.

Vid vissa uttryckliga situationer är det däremot tillåtet. Det följer av 27 kap. 18 § Rättegångsbalken (RB). Hemlig teleavlyssning får användas vid misstanke om brott där två års fängelse kan följa. Således är det för polisen få situationer där denna typen av hemliga tvångsmedel får användas.

Syftet med hemliga tvångsmedel är att den misstänkte inte ska få reda på att de har använts. I de situationer där polisen haft verklig befogenhet att vidta ovan stadgade åtgärder har man som misstänkt inte någon rätt att bli delgiven, i jämförelse med vad som gäller för andra delar av förundersökningen, se 23 kap. 18 § 2st. RB.

I de fall du misstänker att polisen avlyssnat dig utan sådan befogenhet som krävs, eller i fall polisen inte iakttagit de allmänna principer som krävs för användning av straffprocessuella tvångsmedel, exempelvis inte iakttagit största möjliga proportionalitet eller objektivitet har du som misstänkt rätt att få ta del av polisens agerande mot dig. Ifall det inte går att ta reda på om en sådan avlyssning varit i fråga kan du, under förutsättning att du har goda grunder för dina misstankar, göra en anmälan.

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”