Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?

2021-07-19 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag läste att polisen inte får lyssna av ens telefon hur som helst. Men om jag misstänker att polisen gjort det ändå, hur får jag reda på om det är sant?MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är det rätt att Polismyndigheten och polismän i tjänst inte får använda sig av avlyssningsmetoder i förundersökningen.

Vid vissa uttryckliga situationer är det däremot tillåtet. Det följer av 27 kap. 18 § Rättegångsbalken (RB). Hemlig teleavlyssning får användas vid misstanke om brott där två års fängelse kan följa. Således är det för polisen få situationer där denna typen av hemliga tvångsmedel får användas.

Syftet med hemliga tvångsmedel är att den misstänkte inte ska få reda på att de har använts. I de situationer där polisen haft verklig befogenhet att vidta ovan stadgade åtgärder har man som misstänkt inte någon rätt att bli delgiven, i jämförelse med vad som gäller för andra delar av förundersökningen, se 23 kap. 18 § 2st. RB.

I de fall du misstänker att polisen avlyssnat dig utan sådan befogenhet som krävs, eller i fall polisen inte iakttagit de allmänna principer som krävs för användning av straffprocessuella tvångsmedel, exempelvis inte iakttagit största möjliga proportionalitet eller objektivitet har du som misstänkt rätt att få ta del av polisens agerande mot dig. Ifall det inte går att ta reda på om en sådan avlyssning varit i fråga kan du, under förutsättning att du har goda grunder för dina misstankar, göra en anmälan.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95870)