Om jag förnekar fortkörning finns det då möjlighet att åklagaren lägger ner målet?

2019-07-02 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag har kört bil i ett tättbebyggt område där hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Jag blev stoppad av Polisen som utförde laserkontroll på vägen jag körde.Polisen påstod att jag körde 73 km/h men uppvisade aldrig lasermätaren för mig. De var två poliser. Den ena polisen var upptagen med en annan bil medan den andra polisen kom fram till mig och påstod att jag kört för snabbt. Vi var två personer i bilen som nekade till brottet. Polisen tog mitt körkort på plats. Jag erkände aldrig brottet utan skrev endast på beslut om att jag får lov att köra under 48 h till från händelsen. Jag har nu fått ett beslut från Åklagare som yrkar på 4000 kr i böter. Min fråga är: Hur tungt väger polismannens ord i en eventuell förhandling, då polisen inte uppvisade mätaren och då jag förnekar brott? Finns det lagrum som stödjer mitt förnekade av brottet? Om jag yttrar mig till åklagaren om att jag förnekar brottet helt, finns det möjlighet att lägga ned åtalet helt utan en förhandling i Tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det fall du helt förnekar brott kommer fallet tas upp i tingsrätten, såvida åklagaren väljer att åtala. En åklagare ska bara åtala om denne bedömer att det kan styrkas dels att ett brott har begåtts och dels av den tilltalade. För att bli dömd för ett brott ska det vara ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts av den tilltalade. Detta är ett väldigt högt beviskrav som åklagaren har full bevisbörda för.

I det fall polisen, genom sin lasermätare, kan visa att du har kört för fort uppstår sannolikt inga svårigheter att styrka det utom rimligt tvivel att det faktiskt var så. Däremot, skulle polisen sakna lasermätare får åklagaren förlita sig helt på polisens utsaga.

Kan enbart polisens vittnesmål få dig fälld?

I Sverige råder fri bevisföring enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Med detta menas att i princip vad som helst kan tas upp som bevis i en rättegång och det är upp till rätten att bedöma värdet av bevisningen.

Således finns det i teorin inget som hindrar att polisens vittnesmål kan få dig dömd. Ofta lägger domstolar stor vikt vid polisens vittnesmål.

Om du förnekar brott vore det bästa för dig om polisen inte mätte hastigheten. Då har bara åklagaren att förlita sig på polisens berättelse. Kanske finns då möjlighet att åklagaren inte väljer att åtala. Om det skulle ske blir upp till dig att försöka skapa tvivel för det polisen berättar. I det fall båda poliserna vittnar kan du sannolikt skapa något tvivel i vad den andra polisen berättar eftersom denne var upptagen med en annan bil.

Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1137)
2021-05-11 Olovlig körning tung husvagn
2021-05-10 Körkortsomhändertagande vid fortkörning
2021-05-09 Är det olagligt att köra efter narkos?
2021-05-07 Skyldig att besvara polisens förfrågan om förare vid hastighetsöverträdelse?

Alla besvarade frågor (92164)