Om jag blir sjukskriven under tiden jag har provanställning, räknas den tiden in i prövotiden?

2019-09-17 i Anställningsformer
FRÅGA
Har bara arbetat 1,5 månader av provanställning har varit sjukskriven från 27 september 2018 kan börja arbeta halvtid 12 september hur gäller provanställning har jag blivit anställd ellerr är jag fortfarande provanställd
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om provanställning återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Du undrar om tiden du varit sjukskriven ska räknas in i din provanställning eller om det som kvarstår av din provanställning "aktiveras" när du återgår till arbete. Vilket då skulle vara 4.5 månader. Du nämner i din fråga att du hade arbetat i 1,5 månad innan du blev sjukskriven, och att du varit sjukskriven i nästan ett år.

I mitt svar till dig kommer jag ta upp de bestämmelser som relevanta i ditt fall: jag kommer inledningsvis förklara kort vad som gäller vid provanställning och därefter gå in på vad som gäller när en arbetstagare blir sjuk under tiden man har provanställning.

Provanställning - vad säger lagen?

En provanställning får som längst pågå i sex månader (6 § första stycket LAS). Efter provanställningens upphörande övergår anställningen till automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutsatt att varken arbetsgivaren eller arbetstagaren under tiden meddelat den andra motparten om att den inte vill att anställningen övergår till en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång (6 § andra stycket LAS).

Om inte du och arbetsgivaren tidigare hade avtalat om att andra regler skulle gälla i ditt anställningsavtal, har arbetsgivaren rätt att under pågående provanställning avbryta prövotiden i förtid (6 § tredje stycket LAS). Har man inte avtalat om annat, kan alltså provanställningen avbrytas före dess upphörande.

Arbetsgivaren är dock skyldig att senast två veckor innan prövotidens utgång, lämna besked till arbetstagaren om att anställningen kommer att avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att uppge skälen för sitt beslut till arbetstagaren (31 § LAS).

Om jag har provanställning och insjuknar en längre tid, räknas tiden jag varit sjuk i min provanställning?

En provanställning fortsätter även om man blir sjuk. Provanställningen räknar alltså den totala tiden man varit anställd hos arbetsgivaren. Det är den totala tiden man har varit provanställd som har betydelse för det fall anställningen ska övergå till tillsvidare, inte den totala tid du varit i arbete.

I ditt fall bör din provanställning ha övergått till fast tjänst i och med att perioden du varit sjuk har "överlappat" provperioden på sex månader.

Viktigt att tillägga är att bestämmelsen om provanställning är semidispositiv (6§ LAS). Vilket innebär att det kan finnas andra, avvikande regler i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Då ska de reglerna i kollektivavtalet gå före bestämmelsen i lagen.

Eftersom att lagen inte har några bestämmelser för de fall en provanställd blir sjukskriven under prövotiden, och om arbetsgiven då har rätt att förlänga prövotiden eller inte, brukar det vanligen finnas reglerat i kollektivavtal.

Råd till dig

Jag skulle råda dig kontakta din arbetsgivare innan du återgår till arbete för att se vad som gäller i just ditt fall: om du har fått en fast anställning - tillsvidareanställning, eller om du först behöver arbeta kvarstående tid av din provperiod.

Om din arbetsgivare är fackligt ansluten och har kollektivavtal med ett fackförbund borde du - oavsett om du är medlem eller inte, även rådfråga med den lokala fackföreningen för att få mer ingående svar om vad som gäller på just din arbetsplats. Däremot kan du inte, om du inte medlem i facket, få hjälp i kontakterna med arbetsgivaren, utan endast få rådgivning.

Ofta står det på anställningsavtal om det finns ett kollektivavtal, om du inte finner någon sådan information skulle jag råda dig kontakta arbetsgivaren och fråga.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82649)