Om jag är sambo och inte betalar hyra men betalar all mat. Om vi flyttar isär hur räknas min ekonomiska insats i huset?

FRÅGA
Om jag är sambo och inte betalar hyra men betalar all mat. Om vi flyttar isär hur räknas min ekonomiska insats i huset?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt av din fråga vem som äger huset, när den köptes och vad syftet varit med inköpet, men jag antar att du menar att det är din sambo som äger huset och att du bidrar till eran ekonomi genom att betala för maten.

Lagen som behandlar din aktuella fråga är Sambolagen (SamboL).

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboföhållande upphör enligt 2 § SamboL om de flyttar isär, ingår äktenskap eller om någon av dem avlider. Det är endast om ena parten begär en bodelning som en bodelning kan ske. Det som då ingår i bodelningen kallas för samboegendom och innefattar gemensam bostad och bohag ( möbler och liknande) enligt 3 § SamboL.

Vad utgör samboegendom?

En bostad utgör samboegendom endast om den är införskaffad i syfte att bo där tillsammans. Med andra ord är det irrelevant hur mycket den ena sambon har bidragit ekonomiskt till bostaden, utan det som avgör om bostaden blir samboegendom är somsagt att syftet varit att bo i den tillsammans.

Skulle det vara så att ni köpt bostaden i syfte att du ska bo där tillsammans med din sambo kommer alltså bostaden ingå vid en bodelning. Enligt 16 § SamboL har den med störst behov av bostaden rätt att besitta den. Om ni vill undvika att den andre får besittningsrätt eller begär hälften av bostadens värde vid en eventuell bodelning, bör ni skriva ett samboavtal där ni avtalar att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla er, som därefter undertecknas av er båda, se 9 § 1 st och 2 st SamboL.

Har din sambo köpt huset och inte haft syftet att bo i den tillsammans med dig, räknas den ej som samboegendom.

När en sambo kan ha rätt till halva värdet av bostaden

Notera att 22 § SamboL inte tillämpas om ni äger bostaden själva!

Dold samäganderätt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Du skulle kunna hävda att du har rätt till hälften av värdet utav fastigheten vid en eventuell bodelning om de tre kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda:

1. Egendomen inköpts för gemensamt bruk.

2. Den som inte utåt framträder som ägare (den påstått dolde ägaren) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället. Om dessa två kriterier är uppfyllda, inträder följden (kriterium 3) att man antar att fastigheten skulle ägas gemensamt. Detta innebär att om de två första kriterierna är uppfyllda, blir utgångspunkten att det tredje också är uppfyllt, att äganderätten är gemensam.

Det är då du som ska kunna bevisa att dold samäganderätt föreligger. Skulle du lyckas bevisa detta, så är det din sambo som andra part som ska bevisa att det tredje kriteriet inte är uppfyllt d.v.s. att fastigheten inte kan antas ägas gemensamt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att om din sambo äger fastigheten och syftet med köp av fastigheten inte varit att du ska bo i den tillsammans med din sambo, inkluderas inte bostaden i samboegendomen och du får ingen andel från huset heller. Men om det föreligger en dold samäganderätt är ni båda ägare till huset, även om det är din sambo som egentligen äger huset (därav ''dold'' samägande). Vid dold samäganderätt delar ni i princip lika på värdet av fastigheten vid en separation.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och tveka inte att fråga om du undrar något mer.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2599)
2020-04-08 Hur mycket ska jag betala för att lösa ut min sambo ur bostadsrätt vid separation?
2020-04-04 Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?
2020-04-03 Våldsam sambo vägrar flytta
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)

Alla besvarade frågor (78777)