FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan13/02/2022

Om ingen av vårdnadshavarna för ett barn är myndiga. Vem får då barnbidraget?

Om ingen av vårdnadshavarna för ett barn är myndiga. Vem får då barnbidraget?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör barnbidrag varför socialförsäkringsbalken (SFB) är tillämplig.

För att ha rätt till barnbidrag behöver mottagaren av bidraget uppfylla vissa förmånsvillkor (16 kap. 2 § SFB). Barnbidraget är en bosättningsbaserad förmån vilket innebär att den som är bosatt i Sverige i regel är försäkrad barnbidrag (5 kap. 9 § SFB).

En omyndig förälder ska uppfylla förmånsvillkoren (4 kap. 3 § SFB) precis som en myndig förälder för att ha rätt till barnbidrag. Om personen som ska bli bidragsmottagare är omyndig sker dock ansökan om barnbidraget som utgångspunkt av dennes vårdnadshavare eller ställföreträdare. Personer som är under 18 år får inte heller ta emot betalningar från Försäkringskassan, vilket gör att betalningen sker till en vårdnadshavare eller ställföreträdare. Det finns dock möjlighet för vårdnadshavaren att begära att barnbidraget ska betalas ut direkt till den minderåriges konto.

Hoppas att detta var till hjälp! Om du har fler frågor kring hur du ska gå tillväga råder jag dig att vända dig till försäkingskassan.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare