Om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och olovlig avlyssning

2019-02-11 i Förundersökning
FRÅGA
kan polisen avlyssna någons telefon utan tillåtelse eller är det svårt? och vad är isåfall straffet för olovlig avlyssning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag att förklara vems tillåtelse som krävs för att polisen ska få avlyssna någons telefon. Avslutningsvis kommer jag att förklara vad straffet för olovlig avlyssning är.

Vems tillåtelse krävs för att polisen ska få avlyssna en privatpersons telefon?

Tillstånd för hemlig avlyssning eller hemlig övervakning ska beslutas av domstol på ansökan av åklagare, enligt 27 kap. 21 § Rättegångsbalken (RB). När det kan befaras en fördröjning av väsentlig betydelse att inhämta domstolens beslut, kan åklagare fatta beslutet på egen hand i undantagsfall (27 kap. 21 a § RB). Hemlig avlyssning eller hemlig övervakning får enligt 27 kap. 20 § RB enbart ske när det finns någon som är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Vad är straffet för olovlig avlyssning?

Olovlig avlyssning gör den sig skyldig till som i hemlighet utan att själv delta avlyssnar eller spelar in tal i enrum eller samtal mellan andra. Samma sak gäller om person avlyssnar eller spelar in förhandlingar vid sammanträde eller annat möte, som allmänheten inte har tillträde till och som han själv inte deltar i eller som har obehörigen berett sig tillträde till. Påföljden för detta är böter eller fängelse i högst två år enligt 4 kap. 9 a § Brottsbalken.

Olovlig avlyssning får utföras av SÄPO och polismyndighet efter tillstånd av domstol.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (360)
2019-07-06 Hur lång tid tar det innan en misstänkt förhörs?
2019-07-03 Förutsättningarna för polis att besluta om husrannsakan
2019-06-30 Beslag telefon
2019-06-30 Hur ofta återupptas en nedlagd förundersökning gällande våldtäkt?

Alla besvarade frågor (71134)