FrågaPROCESSRÄTTGripande, häktning, anhållande22/02/2015

Om häktning i väntan på dom

Hej min make sitter häktad sen 6 januari. Nu har åtal väckts och vi ska upp i rätten den 6 mars. Han hotade mig med kniv och slog mig och knivhöggs min dotter i handen.Är så rädd att han går fri i väntan på dom.Är livrädd för honom.Kan han släppas fri?

Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Förutsättningarna vad gäller häktning i väntan på dom som för häktning i väntan på rättegång eller under utredning av ett eventuellt brott är detsamma; det ska föreligga skäl för häktning enligt de särskilda häkningsskälen som finns föreskrivna i 24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740).

Beslut om häktning kräver att den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket minst ett års fängelse är förskrivet i straffskalan. Därutöver krävs det att det föreligger en risk för att den misstänkte håller sig undan, fortsätter sin brottsliga verksamhet eller försvårar utredningen genom att ex. undanröja bevis.

Det är således upp till rätten att bedöma huruvida det det föreligger sådana häktningsskäl i väntan på dom.

Du har däremot möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter i det enskilda fallet föreligger en risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda.

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk beaktas sådana omständigheter såsom om personen tidigare begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (se 1 § Lag (1988:688) om kontaktförbud).

Jag hoppas och håller tummarna för att allt löser sig smärtfritt!

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?