FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/06/2022

Om häktespersonal kontaktar utomstående åt intagna

Om en person som jobbar på ett häkte hjälper häktade att ta kontakt med andra människor, vilket brott är det då om det är ett brott?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika brott återfinns bl.a i  Brottsbalken [BrB].

Agerandet du beskriver är ett brott som kallas tjänstefel (20 kap. 1 § BrB)

Den som arbetar på häktet arbetar med myndighetsutövning eftersom den då arbetar inom Kriminalvården vilken är en myndighet. Om en person vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller ska den dömas till tjänstefel. Brottet kan bedömas som grovt om personen har missbrukat sin ställning allvarligt eller om gärningen har medfört allvarliga konsekvenser eller otillbörliga förmåner som är betydande. 

Det kan alltså handla om information som spridit sig som påverkar en pågående utredning eller liknande vilket medför allvarliga konsekvenser inom rättsväsendet. 

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Nilufer NouriRådgivare