Om grunder för häktning

FRÅGA
Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det ska först sägas att för misstänkta vars personuppgifter saknas eller misstänks vara felaktiga eller för personer med hemvist utomlands finns särskilda regler angående häktning (se 24 kap.2 § rättegångsbalken). Men eftersom inget i frågan antyder att så är fallet går jag bara in på vad som gäller i de vanligaste fallen.

För att häktas i Sverige måste man var åtminstone skäligen misstänkt (den lägre misstankegraden) för ett brott som har fängelse på minst ett år i straffskalan. Om det däremot är sannolikt att det bara kommer att dömas ut böter i det aktuella fallet innebär det att häktning inte får ske. Vidare måste det finnas minst ett häktningsskäl för att ha laglig grund för häktning (se 24 kap. 1 och 3 § rättegångsbalken).

Om man är misstänkt på sannolika skäl är häktningsskälen:

1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,

2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och

3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhet

Om man endast är skäligen misstänkt kan man häktas om något av skälen ovan är uppfyllda plus att häktning anses behövligt för att kunna utreda brottet.

Det ska också påpekas att häktning inte får strida mot proportionalitetsprincipen. Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Det räcker alltså inte att man i det aktuella fallet kan konstatera att ett av skälen för häktning är uppfyllt - det måste också ställas i relation till den inskränkning en häktning innebär.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (262)
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?
2021-11-05 HÄKTNING MED RESTRIKTIONER FÖR GROVT NARKOTIKABROTT
2021-11-03 Får polisen söka igenom en bil som jag lånat?
2021-10-18 Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud

Alla besvarade frågor (97402)