Om grannens ogräs växer in på ens egna tomt, vem är skyldig att ta bort det?

2019-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Grannens ogräs växer in på min tomt.Är de skyldiga att hålla efter sitt ogräs o dyl så att det inte sprider sig till grannar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I jordabalkens tredje kapitel finns det regler om rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap. 2 § jordabalkenstår det att den granne som drabbas av att rot eller gren tränger in på ens egna fastighet från grannes får ta bort roten eller grenen. Den drabbade grannen måste dock först höra sig för med grannen, som växtligheten kommer ifrån, om du får plocka bort det som är på din sida. Om det är så att växtligheten kommer drabbas väldigt hårt av att man plockar bort på sin sida av fastighetsgränsen måste man först bereda grannen tillfälle att själv ta bort den. Om inte det blir väldigt ringa skada på växtligheten måste man alltså som huvudregel bereda ägaren tillfälle att rensa upp. Vad som är ringa skada kan dock vara svårt att enas om varför det är att föredra att prata med grannen och få dennes samtycke först.

Så länge växtligheten inte utgör omedelbar fara för din fastighet är det dock svårt att tala om en speciell skyldighet för din granne att hålla efter sitt ogräs. T.ex. om det hade rört sig om ett stort träd som är i dåligt skick går det att säga att grannen har en skyldighet att underhålla trädet, för att det inte ska falla över på din fastighet och orsaka skador i och med fallet. När det kommer till ogräs är det däremot svårare att dra det till en lika stor skyldighet att hålla efter sitt ogräs. Du behöver i ett sådant fall bevisa att det uppstår en faktisk olägenhet för dig.

De rättsfall som finns inom detta ärende har inte behandlat just mindre växtlighet som ogräs, men jag skulle säga att det beror på vad det är för typ av ogräs och vilken påverkan det har på din fastighet.
Det som även kan nämnas är den generella regeln om skälig hänsyn mellan grannar, som finns i 3 kap. 1 § jordabalken, och betyder att man ska ta skälig hänsyn till sin omgivning när man nyttjar sin fastighet.

Sammantaget skulle jag råda dig att först prata med grannen om den växtlighet som stör din fastighet och påminna om den allmänna hänsynsregeln, om det skulle behövas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå7 7Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-19 10:48
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1882)
2019-10-14 Är det möjligt att kringgå ett förköpsvillkor genom att ge bort en fastighet i gåva?
2019-10-11 Har markägaren rätt till ersättning för skogen vid ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen?
2019-10-05 Krävs alla delägares samtycke vid försäljning av samägd fastighet?
2019-10-03 Får jag såga ner gren som hänger in på min tomt?

Alla besvarade frågor (73774)