FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/11/2017

Om giltighet och skälighet av konkurrensklausuler.

Hej!

Jag undrar om mitt anställningsavtal är giltigt om jag aktivt valt att inte skriva under det? Det finns en konkurrensklausul i det som förhindrar mig att ta anställning hos liknande företag eller kunder till mitt konsultbolag. Denna vill jag inte gå med på och därav har jag inte skrivit under. Att tillägga är att detta avtal gavs till mig efter att jag jobbat för detta företag under en längre tid utan avtal och därmed vetskap eller samtycke till sådan klausul. Jag får däremot lön och de mesta annat som lovats.

Så min fråga är slutligen i vilken utsträckning klausulen är giltig? Den är säkerligen inte heller skälig eftersom jag inte känner till några företagshemligheter, får kompensation under tiden jag inte får ta anställning eller har en uppsatt roll inom företaget.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett anställningsavtal mellan en arbetstagare och arbetsgivare saknar egentliga formkrav. Ett muntligt anställningsavtal räcker således för att vara bindande för parterna. Om du har skrivit på ett fysiskt dokument eller inte är således ointressant när det gäller vad som avtalats mellan er.

Det skriftliga dokumentet får dock stor betydelse i bevishänseende. Det är den som påstår att ett avtal ingåtts samt har ett visst innehåll som ska bevisa detta. Om du inte har skrivit under ett fysiskt avtal som innehåller en konkurrensklausul så blir det väldigt svårt, om inte omöjligt, för arbetsgivaren att bevisa att ni har avtalat om detta Arbetsgivaren kommer därför ha svårt att få framgång med att hävda att ert avtal omfattar en sådan klausul.

När det gäller konkurrensklausulers skälighet så är den relevanta paragrafen Avtalslagen 38 §. Det är svårt att säga något om klausulens skälighet i ditt fall eftersom jag inte har så mycket omständigheter. Men rent allmänt kan sägas att man tittar på saker som arbetstagarens position i företaget, hur långt klausulen sträcker sig i tiden samt ifall arbetstagaren får kompensation under den period som klausulen gäller. Det du nämner om att du inte får någon kompensation under tiden klausulen gäller samt att du inte har någon högre position i företaget talar för att klausulen sträcker sig längre än vad AvtL 38 § medger och därför är oskälig.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”