Om gåvobrevet kan leda till invändningar

2021-11-30 i Gåva
FRÅGA
Min man har genom gåvobrev övertagit en fastighet från sina två systrar. I gåvobrevet återstår en skuld till vardera systrar som han senare har reglerat.I gåvobrevets punkt 3 står följande:Gåvan skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom, med rätt för honom att efter givarens frånfälle, genom äktenskapsförord annorlunda förordna.År 2010 fick jag hans maka halva fastigheten som gåva. Jag har fått lagfart för fastigheten.Nu har den ena systern ifrågasatt om riktigheten i denna transaktion rent juridiskt.Vad säger ni?Hälsningar från en som undrar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån det du uppger i din fråga verkar det inte ha funnits ett överlåtelseförbud i gåvobrevet, det vill säga ett villkor om att gåvan inte får säljas eller ges bort. Ett villkor om enskild egendom har ju inget med vem som äger att göra. Stämmer det att det inte finns med något överlåtelseförbud i gåvobrevet så kan jag inte se annat än att allt gått rätt till.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (766)
2022-01-20 Får man ge bort aktier i ett företag som visat minusresultat?
2021-12-30 Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge i gåva?
2021-12-28 Är det fråga om en gåva när givaren kräver betalt? Och vad gäller vid kvittning?
2021-12-17 Hur gör jag för att ge en gåva till mina barn?

Alla besvarade frågor (98657)