FrågaAVTALSRÄTTGåva30/11/2021

Om gåvobrevet kan leda till invändningar

Min man har genom gåvobrev övertagit en fastighet från sina två systrar. I gåvobrevet återstår en skuld till vardera systrar som han senare har reglerat.

I gåvobrevets punkt 3 står följande:

Gåvan skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom, med rätt för honom att efter givarens frånfälle, genom äktenskapsförord annorlunda förordna.

År 2010 fick jag hans maka halva fastigheten som gåva.

Jag har fått lagfart för fastigheten.

Nu har den ena systern ifrågasatt om riktigheten i denna transaktion rent juridiskt.

Vad säger ni?

Hälsningar från en som undrar

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån det du uppger i din fråga verkar det inte ha funnits ett överlåtelseförbud i gåvobrevet, det vill säga ett villkor om att gåvan inte får säljas eller ges bort. Ett villkor om enskild egendom har ju inget med vem som äger att göra. Stämmer det att det inte finns med något överlåtelseförbud i gåvobrevet så kan jag inte se annat än att allt gått rätt till.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning