Om förarbeten till föräldraledighetslagen

2020-01-21 i Föräldraledighet
FRÅGA
Angående FöräldraledighetslagenHej, Gällande 10 § i Föräldraledighetslagen så står det inget om vad som kan göra avbrott i en ledighetsperiod. Ni har i tidigare frågor gällande detta svarat att i förarbetena till denna lagen ska det finnas uttryckt att sjukdom, semester eller återgång i arbete på arbetsgivarens initiativ. Se t.ex. frågan Vad definierar en period i föräldraledighetslagen? 2017-03-14 i Föräldraledighet https://lawline.se/answers/vad-definierar-en-period-i-foraldraledighetslagen? Jag har även sett denna tolkning på fler ställen, t.ex. så skriver Arbetsgivarverket samma sak men jag ser ingen hänvisning till var denna texten finns mer än i förarbetena. Var kan jag hitta detta i text?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var finns texten?

För att hitta den nämna lydelsen måste man se tillbaka ändå till Prop. 1977/78:104. På sida 46 börjar frågan om ledighetens förläggning behandlas (som då var 6 § istället för nuvarande 10 §). På sida 47 i propositionen kan du finna texten:

"Avbrott i påbörjad ledighet skall dock inte medföra att en period förbrukas om arbetstagaren under ledigheten blir sjuk eller tar semester. Avbrott skall inte heller anses föreligga om arbetstagaren på arbetsgivarens begäran tillfälligt inträder i arbete för att sedermera återgå till föräldraledigheten".

Det bör vara härifrån de andra frågebesvararna och Arbetsgivarverket fått informationen ifrån.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (133)
2021-04-21 Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?
2021-04-01 föräldraledighet under semesterperioden?
2021-03-01 Föräldraledighet på deltid
2021-01-31 Gå ner i arbetstid efter föräldraledighet

Alla besvarade frågor (92012)