Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA
Får jag ta ut föräldraledighet för barn över 18 månader (yngre än 8 år) utan att ta ut föräldrapenning för den tiden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen.

Om du vill vara helt ledig

Din fråga beror på om du vill vara helt eller delvis ledig. Det finns möjlighet att vara helt föräldraledig efter att barnet fyllt 18 månader, men detta förutsätter att du också tar ut hel föräldrapenning för tiden (5 § föräldraledighetslagen). Om det är din situation blir svaret alltså nej.

Möjlighet till att vara delvis ledig

Vill du endast vara delvis ledig finns det möjlighet att göra detta utan att ta ut föräldrapenning under tiden. Det finns dock en gräns på att du högst kan begränsa din arbetstid med en fjärdedel om ditt barn är över 18 månader men under 8 år och du vill vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning (7 § föräldraledighetslagen). Du får alltså ta ut föräldraledighet under de omständigheterna, men inte med mer än 25% av din normala arbetstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (125)
2020-08-21 Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?
2020-06-30 Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
2020-03-31 Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader
2020-03-31 Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

Alla besvarade frågor (84281)