FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 22/06/2015

Om föräldraledighet räknas in i uppsägningstiden

Hej,

Den 25 maj under ett medarbetarsamtal med närmaste chef fick jag besked om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det var en vecka innan jag skulle gå på en 3 månader lång föräldrar ledighet.

Min sista arbetsdag enligt uppsägningsbeskedet är 25 maj 2016 och då har föräldrar ledigheten 3 månader räknats in i min ettåriga uppsägning tid.

Kan man räkna in föräldrar ledighet i uppsägnings tiden?

Jag har 29 anställnings år i företaget.

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är rättsläget någorlunda oklart. I 11 § 3 st. LAS finns en bestämmelse som föreskriver att föräldraledigheten inte får räknas in i uppsägningstiden vilket innebär att tiden börjar räknas när du som arbetstagare helt eller delvis återupptar arbetet eller när du skulle ha återupptagit ditt arbete i ditt fall efter 3 mån. Problemet är att denna bestämmelse tar sikte på när föräldraledigheten redan har påbörjats som inte är situationen i ditt fall. Regeln är relativt ny och än så länge finns det inget avgörande i frågan vad som gäller när uppsägningen sker precis innan föräldraledigheten sker och inte heller ger förarbetena (prop.2005/06:185) någon större klarhet i frågan. Då det än så länge inte finns något som tyder på att bestämmelsen skulle gälla innan föräldraledigheten påbörjats kan det vara svårt att få igenom din sak. Värt att påpeka är dessutom att 11 § 3 st. LAS är en dispositiv regel(enligt 2 § 4 st. LAS) vilket innebär att man kan avtala bort den med kollektivavtal så det är alltid viktigt att kolla upp om situationen redan finns reglerat i ett kollektivavtal som ni är bundna av.

Dessvärre kan jag alltså inte ge dig ett absolut svar så rekommenderar dig att ta kontakt med en representant där du arbetar eller kontaktar facket om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och diskuterar saken med dem.

Med Vänliga Hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?