Om för mycket utbetald lön

FRÅGA
Hej. Har haft ett deltidsarbete i sommar. Fick en lön i juni som skulle bli likadan som den i augusti om man räknade antalet timmar. När jag nu fick lönen så saknas 3 dagar.de uträkningar har jag gjort på ett ungefär genom summan på kontot. När jag tog upp det med arbetsgivaren säger han att jag fått för mysigt i juli. I juli arbetade jag mer så var omöjligt att se det felet på ett kontoutdrag. Har inte heller fått lönebesked från juli och augusti. Har arbetsgivaren rätt att dra av utan att nämna att något var fel från början?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Lönebesked – lönespecifikation

Först och främst är det allra viktigast att du får en lönespecifikation som tydligt visar vad det är du har fått lön på. Detta är något som arbetsgivaren ska skicka ut till alla sina arbetstagare vid varje lönebetalning. Detta ska du kräva, så det är enkelt för dig att se om arbetsgivaren faktiskt har rätt dig rätt lön.

För mycket i lön – AD 2006 nr 105

I Sverige har vi inga lagregler som reglerar området kring utbetalningar som har skett felaktigt eller rent av misstag. Däremot har vi en princip som kallas för condictio indebiti som betyder att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Detta är huvudregeln. Självklart finns det undantag från huvudregler, det betyder alltså att det finns situationer där man inte anses vara återbetalningsskyldig. I avgörandet från AD 2006 nr 105 kom domstolen fram till att om arbetstagaren är i god tro om ett felaktigt utbetalt lönebelopp så kan inte arbetsgivaren kräva tillbaka detta belopp. Det betyder alltså att återbetalningsskyldigheten för dig som arbetstagare för en felaktigt utbetalad lön beror på om du som arbetstagare har mottagit och förbrukat lönebeloppet i god tro, det betyder alltså att arbetstagaren ska varken ha insett eller borde ha insett att denna löneutbetalning var felaktig. Arbetstagaren får därmed inte vara i ond tro, det vill säga insett eller haft en anledning att misstänka att man kan ha fått för mycket i lön. Om man är i ond tro har arbetsgivaren rätt att återkräva beloppet.

God tro

Så vad anses vara god tro blir då frågan och svaret är alltså helt beroende av om du är i god tro eller inte. Ett första exempel på som kan vara avgörande för om du kan ha varit i god tro är hur lönebeskedet ser ut, lönespecifikationen. Det vill säga om du hade granskat eller läst lönespecifikationen, framkom det att det stod att du fått mer lön. Exempelvis om du arbetar med en fast lön och får samma lön varje månad kan detta vara en indikation på att du borde förstått att något var fel. Men i ditt fall verkar du inte ha en fast lön utan den verkar variera från månad till månad, då blir det svårare att veta exakt vad din lön är. I sådana fall kan du anses vara i god tro om det inte är något som framgår på lönespecifikationen. Dock beror detta på hur stort beloppet är som anses vara fel, om det är ett stort belopp som utbetalats felaktigt talar det starkt för att man inte är i god tro och vid mindre belopp kan det ibland vara lättare att hävda att mottagaren är i god tro. Men som jag nämnt ovan är detta svårare när det gäller arbetstagare som har varierande lön varje månad. En arbetstagare som har olika lön varje månad kan man säga har en fördel eftersom man inte kanske behövt granska lönespecifikationen större en vanligt, eftersom den ofta varierar.

En annan faktor som man kan lägga vikt vid är hur lång tid från det att utbetalningen skedde till att ett krav om återbetalning framförs – desto längre tid som gått, desto större skäl är det att vägra en återbetalning. Detta grundas i att man ska känna sig trygg efter det gått en viss tid sedan den felaktiga utbetalningen gjordes, man ska helt enkelt kunna känna sig trygg i att de utbetalningar som sker är rätt. Hur lång tid som ska ha gått beror olika omständigheter och bedöms från fall till fall.

Sammanfattning

Helt klart är det fel att arbetsgivaren inte har informerat dig om att det har blivit fel i lönen i juli månad och därmed dragit av det nästa månad. Hursomhelst är det svårt för dig att veta eftersom du inte fått någon lönespecifikation, det kan ju faktiskt vara så att arbetsgivaren har gjort fel. Jag tycker att du ska gå till din arbetsgivare och diskutera med honom och säga jag vill ha lönespecifikationer på de månader som jag har arbetat. Och förklara att du tycker det är konstigt att han dragit av från din lön i augusti utan att förklara det för dig. Alltid bäst att sätta sig ner och diskutera om man kan. Annars kan det vara smart att ta hjälp av en kollega eller fackförbund om du är medlem i ett sådant. Arbetsgivaren viktigaste uppdrag är att betala ut lön och att se till att den blir korrekt. Jag skulle nog säga att i detta tillfälle har arbetsgivaren rätt att dra av pengar från din lön i augusti. Men samtidigt svårt eftersom du inte har fått någon lönespecifikation. Men det talar likväl för att det skulle vara svårt att veta eftersom du inte fått en lönespecifikation och att du får olika lön varje månad. Jag skulle be om en lönespecifikation och sen gå därifrån och se att allt blir rätt.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (659)
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (81730)