Om fastighetsgränser och skjul på annans mark

2019-08-30 i Fastighet
FRÅGA
Jag köpte en tomt i maj 2019. Jag kan inte hitta landmärken. Jag tror att min granne - samtidigt säljare av mitt hus - byggde för cirka 6 år sedan en vedbod på min egendom. Kan jag göra något mot byggnaden på min fastighet? Säljaren berättar när jag köper min fastighet, skjulet ligger på hans egendom och tillhör honom. Tack för hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst behöver du som fastighetsägare vara säker på att det är din tomt som detta skjul ligger på. Eftersom det saknas gränsmarkeringar blir dock detta svårt att avgöra med blotta ögat. I en sådan situation får man vända sig till Lantmäteriet och begära ut rättsligt gällande kartor för dina fastighetsgränser, vänligen se följande länk eller kontakta Lantmäteriets kundcenter.

Om det finns en gällande karta för dina fastighetsgränser kan du behöva göra en särskild gränsutmärkning, eller om det inte finns en gällande karta en fastighetsbestämning. Det blir aktuellt när gränsmärken saknas eller om du är oense med grannen om var gränsen går. Båda alternativen är dock lantmäteriförrättningar och kan komma att kosta en hel del. Du kan vända dig till Lantmäteriet för att få råd om vilket förfarande som passar bäst i din situation.

Ifall det enligt denna karta visar sig att skjulet faktiskt står på din fastighet kan du börja med att prata med grannen om han kan flytta på skjulet till sin fastighet, vilket är det mest lämpliga alternativet för att ha en god grannsämja. Om detta visar sig vara fruktlöst kan man ta frågan vidare genom att ansöka om handräckning hos Kronofogden (läs mer här) och på så vis tvinga grannen att ta bort skjulet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (475)
2020-05-30 Fråga om det är tillåtet att uppföra altan på en uteplats i en hyresrätt
2020-05-17 Syskon som bor i samägt boende
2020-05-17 Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?
2020-05-13 Åverkan på annans fastighet, vilket grannelagsrättsligt ansvar har skadevållaren?

Alla besvarade frågor (80507)